Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA PER UNANIMITAT LES AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’INFRAESTRUCTURES DE LA RÒTULA MARTORELL-ABRERA

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar també una moció de suport vers les persones represaliades pels fets del 20 de setembre de 2017

 

El dijous 20 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre les propostes de la l’Àrea d’Economia i Hisenda: la primera, l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit per habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que el canvi més important de partides responia a la dedicació parcial d’alguns treballadors i treballadores del Consell Comarcal en el Projecte d'especialització i competitivitat territorial “Penedès Sostenible i Saludable” del programa operatiu FEDER 2014-2020. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, i ERC, i amb l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

La segona proposta va ser l’aprovació de l’increment de les retribucions del personal del Consell Comarcal d’acord amb les Llei de Pressupostos Generals de l’Estat: un 1,5 %, des de gener de 2018, previst per a totes les administracions públiques; més un 0,3 %, pel fet de ser una administració pública en situació de superàvit pressupostari durant l’exercici anterior, i un 0,25 %, des de juliol de 2018, pel fet que el PIB ha assolit el 3,1 %. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda consistia en l’aprovació de les bases generals del processos selectius per a l’accés a les places de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que les bases s’havien d’adaptar a la normativa actual, bàsicament per a la tramitació electrònica. La proposta es va aprovar per unanimitat.

La quarta proposta d’aquesta Àrea era la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per a la pròrroga, per 2 anys, del contracte del servei de neteja de les dependències de la seu del Consell Comarcal. La proposta es va aprovar també per unanimitat.

 

 

Tot seguit va començar el debat sobre les dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, la ratificació dels decrets de Presidència sobre la resolució parcial dels contractes del servei de transport escolar corresponents a les rutes 11 i 30. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que la ruta 11, que portava els alumnes d’ESO de Sant Quintí de Mediona fins a Sant Sadurní, s’havia suprimit perquè l’Institut Valls de Mediona ja té l’oferta educativa dels quatre nivells d’ESO. Pel que fa a la ruta 30, des de la urbanització de Martivell fins a les escoles Les Fonts i Montcau, a Gelida, Xavier Lluch va explicar que aquesta ruta tenia només 5 alumnes i que resultava més econòmic contractar un taxi de 6 places que un autobús escolar.

La següent proposta de l’Àrea de Plans Transversals era la ratificació del decret de Presidència per a la tercera i última pròrroga del contracte de gestió del servei de transport escolar per al curs 2018-2019. Xavier Lluch va explicar que, com cada any, durant el mes d’agost cal aprovar per decret la pròrroga del contracte en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre i dels seus horaris lectius; també va explicar que durant l’any 2019 el Consell Comarcal traurà a concurs novament el servei de transport escolar. Ambdós decrets de Presidència es van ratificar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

Tot seguit es van presentar dues mocions: la primera, encapçalada pels grups d’ERC, el PDeCAT i la CUP-PA, de suport a les persones represaliades pels fets del 20 de setembre. Pol Pagès, portaveu d’ERC, va presentar la moció dient que “voldríem ser avui al carrer a les concentracions ciutadanes de protesta, per això presentem aquesta moció”. La moció recorda la detenció de 14 persones acusades de malversació, prevaricació i desobediència, i la investigació de 20 persones més, amb la finalitat de paralitzar el referèndum de l’1 d’octubre. “Aquell dia va representar l’inici del muntatge judicial que manté empresonats els líders d’Òmnium i l’ANC i la repressió del moviment popular i democràtic que busca una solució política i que passi per les urnes”. La moció es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, ERC, la CUP-PA i Entesa. Els consellers i les conselleres del PSC-CP no van participar en la votació.

La segona moció, de suport i per a la protecció de les persones defensores dels drets humans a Colòmbia, es va presentar a instàncies del grup d’Amnistia Internacional a l’Alt Penedès. La moció explica que l’acord de pau aconseguit amb les FACS no ha implicat el final de les violacions reiterades dels drets humans a Colòmbia; ans al contrari, s’ha produït un alarmant augment dels atacs contra líders comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i pel medi ambient, i persones que fan campanya a favor del procés de pau i contra la impunitat. Darrere aquests atacs hi ha grups armats que volen apoderar-se dels territoris abans controlats per les FARC, rics en recursos, per explotar-los amb fins econòmics. La moció insta les Nacions Unides a reforçar les funcions de vigilància dels Drets Humans; el Govern de Colòmbia a adoptar mesures més efectives per garantir la seguretat, i el Govern espanyol a prendre mesures per al compliment dels punts anteriors. La moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple va continuar amb el torn d’informacions de la Presidència, en el qual el president va informar que el dimarts 9 d’octubre, a la tarda, es farà una presentació pública dels treballs del Pla Territorial de la Vegueria Penedès al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca.

Tot seguit, el Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller comarcal de Lluís Caldentey, del Partit Popular, que ha estat ininterrompudament conseller des de 1999. El president, Xavier Lluch, en nom dels diferents grups polítics comarcals, va agrair la seva dedicació al Consell Comarcal i a la política durant tants anys.

Per acabar, es va aprovar pel procediment d’urgència un últim punt de l’ordre del dia: la presentació d’al·legacions a la proposta del Pla Director Urbanístic d’Infraestructures per a la ròtula Martorell-Abrera, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, en el sentit que no es consideri cap traçat de la B-40 dins el PDUI, sinó que aquesta planificació es produeixi en el marc del Pla Territorial de la Vegueria Penedès. Les al·legacions també demanen la previsió d’un espai per planificar la variant ferroviària per Igualada i l’encabiment d’una plataforma intermodal de transferència del transport entre tren i carretera. Aquestes al·legacions es van aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

El president, Xavier Lluch, va remarcar la importància d’haver arribat a un acord en el si del Consell Comarcal i va agrair a tots els grups polítics el fet d’haver estat capaços de trobar el consens en aquest tema cabdal per a la preservació del territori.

Vilafranca del Penedès, 24 de setembre de 2018

Destaquem