Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UN PRESSUPOST DE 6,4 MEUR PER AL 2015

El Consell Comarcal va aprovar un pressupost d’ingressos i despeses caracteritzat per una reducció de les despeses generals i un increment de les despeses destinades a les persones amb dependència, el transport escolar, els plans d’ocupació, la promoció econòmica, el turisme i l’habitatge.

 

El dijous 18 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre i aprovar per unanimitat les propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones: un acord de la Junta de Govern d’aprovació de l’addenda al conveni amb l’empresa SUMAR i l’Ajuntament de Torrelavit per a la gestió del centre de serveis d’àmbit rural per a la gent gran del municipi de Torrelavit i l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport de persones amb mobilitat reduïda.

En l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va ratificar, amb els vots a favor de CiU, el PSC, ERC i el PP i l’abstenció de la CUP, un acord de la Junta de Govern per aprovar l’addenda del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat per a la realització d’actuacions en matèria de Consum a la comarca de l’Alt Penedès. Tot seguit es va aprovar l’últim expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2014 del Consell Comarcal. En aquest expedient es van incorporar bàsicament nous finançaments provinents de la Generalitat per a programes de Joventut, Ocupació i Serveis Socials. Hi van votar a favor els mateixos grups que en el punt anterior.

El punt més destacat de l’ordre del dia va ser l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l’exercici 2015. El president de l’Àrea, Ferran Planas, va explicar que “en aquest pressupost no hi ha dèficit inicial, és un pressupost nivellat, es dóna compliment a la Llei d’estabilitat pressupostària, no existeix endeutament a llarg termini i no tenim previst formalitzar cap operació de crèdit durant l’any 2105. (...) Les partides no finalistes sumen el 16,03% del total del pressupost i les partides dedicades a temes d’Ensenyament, Benestar Social, Joventut, Promoció econòmica i Ocupació representen el gruix del pressupost. Hem reduït les Despeses Generals respecte de l’any passat i hem incrementat les partides destinades al servei de transport escolar, l’habitatge, la promoció econòmica, els plans d’ocupació, el servei d’atenció domiciliària per a les persones amb dependència i altres recursos de Serveis Socials”. En aquest sentit, Ferran Planas va recordar que “l’objecte social fonamental d’aquesta empresa és el servei a les persones, per la qual cosa el 55% de la plantilla la formen el personal de Serveis Socials, Joventut i Habitatge”.

El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que els pressupostos aprovats no eren pressupostos tancats “hi ha partides pendents de confirmar que s’aniran incorporant al llarg de l’exercici”. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC i l’abstenció del PSC, el PP i la CUP.

A continuació es van aprovar per unanimitat les propostes de l’Àrea de Plans Transversals: els acords de la Junta de Govern sobre la subcontractació del servei de transport escolar per a la ruta núm. 6 i sobre l’adjudicació del contracte del servei de transport per a persones amb discapacitat i la ratificació de la mesa de contractació de deixar deserta l’adjudicació del contracte de serveis de suport als ajuntaments en matèria de Joventut i l’aprovació d’un nou expedient de contractació.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb la ratificació, per unanimitat de tots els grups, dels nous estatuts del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, que s’han modificat, entre d’altres, per donar major protagonisme al sector privat (que actualment aporta entre el 20 i el 25% dels recursos econòmics).

Vilafranca del Penedès, 22 de desembre de 2014
 

Destaquem