Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UN PRESSUPOST DE 6,5 MEUR PER AL 2016

El Consell Comarcal va aprovar un pressupost d’ingressos i despeses caracteritzat per una reducció de les despeses generals i un increment de les despeses destinades a Benestar Social i a plans d’ocupació.

 

El dijous 17 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre dues propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones. La primera, la ratificació d’un acord del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (el Consell Comarcal n’és membre consorciat) sobre la modificació d’un article dels estatuts per adequar-los a la normativa sobre contractes del sector públic. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP i el PP i els vots en contra d’ERC, la CUP-PA i Entesa.

La segona proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport de persones amb mobilitat reduïda, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

 

 

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es va debatre la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per a la pròrroga del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat per a la prestació de serveis en matèria de Consum per part del Consell Comarcal. L’acord es va ratificar per unanimitat.

El següent punt de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la darrera modificació del pressupost de l’exercici 2015, destinada a incrementar la partida de manteniment de programes informàtics i a incorporar majors ingressos provinents de la Generalitat per dur a terme plans d’ocupació. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, ERC i el PP, i amb l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

El punt més important d’aquest Ple era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, corresponents a l’exercici 2016. Ramón Carbó, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va explicar que el pressupost tenia grans similituds amb el pressupost de l’any anterior i que era un pressupost sanejat, però que “s’han pressupostat reduccions de despeses en partides com manteniment de l’edifici, equips informàtics, despeses diverses, protocol i cultura per tal d’aconseguir una major liquiditat i disminuir les tensions de Tresoreria derivades del retard en el cobrament de les subvencions d’altres administracions”. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels consellers de l’Equip de Govern (CiU i PSC), amb l’abstenció dels consellers d’ERC i el PP, i amb el vot en contra de les conselleres de la CUP i el conseller d’Entesa.

La darrera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la instauració d’una nova ordenança fiscal per regular el preu públic per a la utilització, per part dels ajuntaments, de les carpes del Consell Comarcal. El president, Francesc Olivella, va explicar que la Diputació havia cedit al Consell Comarcal 27 carpes petites (3x3 m) i 1 carpa d’envelat (10x20 m) per tal que es posessin a disposició dels ajuntaments de l’Alt Penedès per a l’organització d’activitats culturals, fires comercials, festes majors, etc. Aquesta ordenança es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb la felicitació de les festes nadalenques, per part del president, a tots els consellers i les conselleres.

Vilafranca del Penedès, 18 de desembre de 2015

Destaquem