Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UN PRESSUPOST PER A 2014 QUE FA ÈMFASI EN LES POLÍTIQUES SOCIALS I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

El Consell Comarcal va aprovar un pressupost d’ingressos i despeses de 6,5 MEUR caracteritzat per una reducció dels ingressos no finalistes, un increment de les beques de menjador escolar, nous plans d’ocupació, inversions en senyalització turística i enoturística i inversions en la millora i el manteniment de la xarxa bàsica de camins de l’Alt Penedès.

 

El dijous 19 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, van prendre possessió com a nous consellers comarcals del Partit dels Socialistes de Catalunya Núria Bolet, regidora de Castellví de la Marca; Ernest Gallart, regidor de les Cabanyes; Joan Iniesta, alcalde de la Granada, i Josep M. Tillo, regidor d’Olesa de Bonesvalls.

Dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va ratificar per unanimitat un decret de Presidència de relació amb el canvi de forma de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària per a les persones amb dependència i dels tallers terapèutics per a gent gran al municipi de Torrelavit. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que, d’acord amb la nova normativa estatal, calia tenir una participació en l’accionariat de les empreses que presten aquests serveis (en aquest cas, l’empresa pública Sumar) i que havia ordenat la compra de 10 participacions, al preu simbòlic d’1 € cadascuna, per poder mantenir la prestació.

En l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va aprovar, amb els vots a favor de CiU, ERC, el PP i la CUP, i l’abstenció del PSC, la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes de serveis generals i d’expedició de documents de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (s’han aplicat els mateixos valors que a la resta d’arxius comarcals de Catalunya) i la taxa per a la redacció d’un nou d’informe ambiental necessari per a la realització d’a activitats recreatives.

Tot seguit es va aprovar l’últim expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2013 del Consell Comarcal. En aquest expedient es van incorporar bàsicament nous finançaments provinents dels ajuntaments i de la Diputació de Barcelona. Hi van votar a favor els consellers de l’Equip de Govern (CiU i ERC) i es van abstenir la resta de consellers.

El punt més destacat de l’ordre del dia va ser l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l’exercici 2014. El president de l’Àrea, Ferran Planas, va explicar que “hi ha hagut una reducció gradual, al llarg dels darrers 7 anys, d’ingressos no finalistes; sobretot els provinents del Fons de Cooperació Local i de les partides d’Ensenyament. Malgrat tot, estem aguantant el “tirón””. També va explicar que els pressupostos aprovats no eren pressupostos tancats “perquè cada dia arriben noves dades i partides a incorporar per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat”. Pel que fa a la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, Ferran Planas va informat que són les mateixes que l’any 2013. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va destacar alguns punts importants del pressupost: un increment de 300.000 € en beques de menjador, noves partides per a projectes de dinamització econòmica, emprenedoria, autocupació, formació i plans d’ocupació; 200.000 € per a l’ampliació de les rutes verdes; 164.000 € per a l’actualització de la senyalització enoturística i 240.000 € per al manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins de l’Alt Penedès. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, el vot en contra de la CUP i l’abstenció del PSC i el PP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de les mocions. La primera la va presentar el grup comarcal del PSC i demanava al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que esmenés la decisió de no finançar les escoles bressol municipals. El portaveu del PSC, Francisco Romero, va afirmar que el fet que la Diputació pagui les escoles bressol “no és solució, perquè deixa de fer altres coses... La Diputació no pot fer de banc de la Generalitat... Les escoles bressol són un tema que la Generalitat hauria d’assumir com a prioritari”. Pol Pagès, portaveu d’ERC, va defensar que “són 2 debats diferents: tots estem a favor de garantir les aportacions als ajuntaments per tal de no incrementar el que paguen els ajuntaments ni les famílies per les escoles bressos, però és obvi que la Generalitat no pot pagar... i els recursos de la Diputació també son recursos públics”. La moció no va prosperar.

La segona moció la van presentar els grups comarcals de CiU, ERC, la CUP i ICV, i donava suport a la consulta per la independència del proper 9 de novembre de 2014. Maria Rosell, portaveu de CiU va defensar la moció dient que “volem votar i demanem l’empara legal. Defensem el dret al vot respectant el que surti de les votacions i sense faltar al respecte a ningú”. El portaveu del PSC va afirmar que “la moció no aporta res al procés perquè la posició dels partits és clara”. La moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC (ICV i la CUP, que també l’encapçalaven, no eren presents en el moment de la votació), el vot en contra del PP i l’abstenció del PSC (que no va votar).

La tercera i última moció, presentada pels grups comarcals de CiU i ERC, de rebuig del projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local per part del Govern espanyol, es va aprovar amb el suport del PSC i el vot en contra del PP. Els grups van coincidir que és una llei mal enfocada, que parteix de la desconfiança cap a la tasca que fan als ajuntaments i que s’està fent a esquena d’aquests.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn d’Informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 23 de desembre de 2013

 

Destaquem