Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UNA MOCIÓ EN CONTRA DE LA INCINERACIÓ DE FANGS DE DEPURADORA, DE RESIDUS DE FUSTA TRACTADA I D’ALTRES RESIDUS MUNICIPALS

El Ple del Consell Comarcal va aprovar també els projectes executius inclosos a la Xarxa de Camins de l’Alt Penedès

 

El dijous 17 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la discussió de la proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: l’aprovació dels 3 projectes executius corresponents al programa de la Xarxa de Camins de l’Alt Penedès 2008-2012, 2a fase, i que corresponen als camins del Pla del Penedès al Corral del Mestre, la Carrerada al seu pas per Avinyonet, la Granada i Sant Cugat Sesgarrigues, i el camí de Cal Salines al seu pas per Santa Margarida i els Monjos, Pacs i Vilafranca.

Tot seguit va començar la discussió de les dues propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones: un contracte amb el Consorci d’Acció Social de Catalunya que dóna al Consorci l’opció de recompra preferent (al preu de 10 €) sobre les participacions socials del Consell Comarcal a la companyia SUMAR, Empresa d’Acció Social, i les bases de la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport de les persones amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, perquè puguin assistir a centres de dia, centres ocupacionals i centres especials de treball.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es van aprovar els comptes generals dels pressupostos de l’exercici 2013 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística de Catalunya, després d’haver estat sotmesos a informació pública, i l’expedient de modificació de crèdit número 4 del pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2014.

Dins aquesta mateixa àrea, es va establir la classificació de les empreses licitadores del contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal i es van aprovar els nomenaments de representants en òrgans col•legiats: el conseller Xavier Rojo substituirà la consellera Maria Rosell al Patronat de la Casa dels Avis de Sant Sadurní i el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, representarà la corporació al grup de treball constituït per a la redacció del Pla Territorial parcial del Penedès. Olivella s’afegirà als representants locals nomenats pels consells comarcals del Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia i per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Els punts de l’ordre del dia referents als pressupostos de 2013 i 2014 es van aprovar amb els vots favorables de CiU, ERC i el PP, i l’abstenció del PSC. La totalitat de la resta de punts de l’ordre del dia del Ple es van aprovar per unanimitat de tots els grups assistents a la sessió.

Dins l’Àrea de Plans Transversals es va aprovar el conveni de col•laboració anual amb el Departament d’Ensenyament per al finançament de les competències delegades en matèria de transport i menjadors escolars per al curs 2013-2014. L’aportació del Departament ha quedat finalment establerta en 2.054.000 €, el mateix import acordat amb el Consell Comarcal a l’inici del curs escolar.

També es va aprovar la pròrroga per al curs escolar 2014-2015 del contracte amb l’empresa Clece per al servei de monitoratge del transport escolar. El contracte d’adjudicació inicial preveu que la vigència serà de 3 cursos acadèmics, però que caldrà prorrogar anualment el contracte en funció de les necessitats de transport i de la valoració del funcionament del servei. De la mateixa manera, es va aprovar també la pròrroga del servei de transport escolar dels centres de Primària i ESO, per al curs 2014-2015, amb les empreses Bus Castellví, Autocars Dotor, Hispano Llacunense, La Hispano Igualadina, Empresa Plana, Autocars Vendrell, Autocars Ravigo i Creu Roja. Finalment, dins la mateixa àrea, es va aprovar requerir la documentació necessària per contractar, amb l’empresa Serhs Food Àrea, la gestió del servei de menjadors escolar dels centres públics d’educació Primària de la comarca.

Un cop finalitzades les propostes de les diferents àrees i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

L’últim tema a debat per part del Ple va ser la moció presentada conjuntament pel Col•lectiu Ecologista Bosc Verd, Ecoxarxa Penedès, el Moviment contra la incineració a Uniland i la Plataforma Cívica en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels Monjos. La moció demanava la denegació, per part de la Generalitat, de l’autorització a l’empresa Cales de Pachs per a la crema, com a combustible, de fangs de depuradora i de residus de fusta tractada (amb coles, dissolvents o pintures), i també la suspensió de l’autorització a l’empresa Uniland per a la crema d’aquells mateixos residus i d’altres residus municipals. La moció va rebre el suport de tots els grups comarcals assistents al Ple en considerar que cal garantir que la crema de combustibles no comporta cap perill per a la salut de les persones que viuen a l’Alt Penedès i que, de retruc, no afecta el potencial turístic i vitivinícola del territori.

Vilafranca del Penedès, 21 de juliol de 2014

 

Destaquem