Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UNA MOCIÓ PER DEMANAR UN MILLOR FINANÇAMENT PER ALS CONSELLS COMARCALS

El plenari del Consell Comarcal va aprovar també l’actualització de les ordenances reguladores del preu públic del servei de transport escolar no obligatori i de l’Escola de Música de l’Alt Penedès

El dijous 9 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar quatre propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2023.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar al pressupost crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per un import de 2.337.000 EUR, provinents de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la comarca. Els ingressos més importants corresponen al projecte “Penedès Ciclable” (la ruta ciclable entre Sant Pere de Riudebitlles i Olèrdola que transcorrerà pels vials de servei de la C-15), el programa “Escolta Jove” (per acompanyar i assessorar les persones joves de la comarca de l’Alt Penedès per tal de millorar la seva salut emocional.), el programa “Treball i Formació – Línia Dona” (per facilitar la millora de l’ocupabilitat a dones en situació d’atur de llarga durada) i els ajuts de menjador escolar per al curs escolar 2022/23 i 2023/24.

La modificació de pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta era la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i l’alumnat d’estudis postobligatoris escolaritzats a l’Alt Penedès.

Carles Morgades va explicar que calia apropar els preus de l’ordenança al cost real del servei, i atès que l’IPC era del 5,3% es proposava un increment mínim del 4%.

La modificació l’ordenança 5 es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup d’ERC i la CUP.

La tercera proposta era la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

Carles Morgades va fer el mateix raonament que en el cas anterior i va explicar que el concepte que encareix més els costos de l’EMAP són els salaris i el quilometratge del professorat, que es desplaça a les 14 aules dels 21 municipis per impartir les classes.

La modificació de l’ordenança 6 es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció del grup d’ERC, la CUP i ECGP.

La darrera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’autorització de compatibilitat d’un treballador del Consell Comarcal i es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup d’ERC i la CUP.

Dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va portar a aprovació una única proposta: la pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió del servei de dinamització de la gent gran.

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va exposar que l’any 2022 es va aprovar el conveni amb l’Empresa SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, per a la prestació d’aquest servei als municipis d’Avinyonet del Penedès, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Font-rubí, la Granada, Mediona, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe del Penedès, Torrelavit i Torrelles de Foix. Atès que el servei es presta satisfactòriament i que el mateix conveni preveia la pròrroga per un any, es proposava al Ple aprovar la pròrroga fins al febrer de 2024.

Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya. ERC i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups de la CUP i ECGP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit l’equip de Govern va portar a aprovació una moció de suport a la millora del finançament dels consells comarcals.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va exposar que des del seu inici els consells comarcals han patit un dèficit estructural de finançament. “Tot i que són imprescindibles especialment a les comarques amb municipis petits, perquè permeten mancomunar polítiques públiques entre ajuntaments i prestar serveis bàsics, segueixen estant infrafinançats. Això fa que siguem l’Administració amb més precarietat i ens impedeix garantir la continuïtat d’alguns serveis”.

La moció demana al Govern de la Generalitat que creï un fons complementari al Fons de Cooperació Local que doti de suficiència financera els consells comarcals i que revisi el finançament i el marc jurídic dels serveis que presten. També insta el Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris, a promoure modificacions legislatives perquè els consells comarcals puguin participar directament en els tributs de l’Estat i la Generalitat. I, finalment, demana al Govern de l’Estat que els consells puguin ser beneficiaris a la convocatòries de Fons Europeus, per garantir que els municipis amb menys recursos i menys població puguin accedir de manera conjunta a les iniciatives finançades amb aquests recursos.

La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2023

Destaquem