Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS ATÉN NOMBROSES PERSONES AFECTADES PEL TANCAMENT D’IDENTAL

El Servei Comarcal d’Informació al Consumidor assessora les persones que havien contractat crèdits o que ja havien pagat els tractaments a les clíniques iDental.

 

En el cas de les persones que van pagar els serveis en efectiu, amb targeta de crèdit o mitjançant un crèdit personal no finançat per una entitat financera d’iDental, poden fer la reclamació fins al 17 d’octubre per intentar recuperar els diners pels serveis pagats i no prestats.

El procediment per reclamar (comunicar el crèdit a l’Administració concursal d’iDental) és fer un escrit i enviar-lo per via postal o electrònica a l’Administració concursal (ERNST AND YOUNG ABOGADOS, SLP – Jesús Borjabad García – Av. de la Palmera, 33, 41013 Sevilla – A/e: concursodentalglobaley@gmail.com). En aquest escrit han de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i les dades del crèdit (el concepte pel qual es va demanar, quantia, dates d’adquisició i de venciment, característiques i qualificació com a crèdit ordinari). En el mateix escrit també s’han d’especificar les dades d'identificació del concurs (Concurs ordinari 829/2018, amb Número d’Identificació General de Procediment 28.079.00.2-2018/0095546, Interlocutòria de data 31/07/2018). Finalment, l’escrit ha d’anar acompanyat de la còpia del justificant de pagament del crèdit.

Les persones que decideixin reclamar no necessiten advocat ni procurador, llevat que es vulguin personar i participar en el procediment.

Hi ha altres pacients de les clíniques iDental que van contractar crèdits al consum. Aquestes persones han de presentar primer una denúncia als Mossos d’Esquadra i reclamar després per escrit (amb acusament de rebuda) l’anul·lació del contracte de finançament a l’entitat financera, adjuntant còpia de la denúncia.

Si l’entitat financera no els respon positivament en el termini d’un mes, des del Servei Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Alt Penedès les assessoraran per continuar amb la reclamació i gestionaran una mediació en Consum amb l’entitat financera per intentar resoldre el conflicte.

Per a més informació: Consell Comarcal de l’Alt Penedès - Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor - Tel. 93 890 00 00 ext. 114 – A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 4 d’octubre de 2018
 

Destaquem