Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS CONSOLIDA L’ATENCIÓ INTEGRAL EN MATÈRIA D’HABITATGE

Mig any després de la posada en pràctica del model d’atenció integral i de la incorporació d’una educadora social al Servei Comarcal d’Habitatge, ja s’han obert més de 150 nous expedients i s’han fet més de 400 hores d’atenció integral a persones que han perdut l’habitatge habitual o que estan en risc de perdre’l de manera imminent per incapacitat de fer front a la hipoteca o el lloguer.

 

El model d’atenció integral es caracteritza, d’entrada, per atendre les persones amb un enfocament amigable i personalitzat per aconseguir la seva implicació i el seu empoderament. Les persones que s’adrecen al servei no necessiten aportar inicialment cap documentació, ja que en la primera entrevista es pretén facilitar l’exposició de la seva problemàtica de forma global, més enllà dels papers i de la situació legal concreta en relació amb l’habitatge, per tal de poder tenir una visió holística de la seva problemàtica i poder plantejar un abordatge integral.

 

La primera entrevista es fa en el termini màxim de 10 dies, després d’una primera valoració telefònica o per correu electrònic. En casos d’urgència, el termini s’escurça a 1 setmana. En aquesta primera entrevista, d’una hora de durada, es plantegen tant els fets directament relacionats amb l’impagament del lloguer o la hipoteca, com les circumstàncies vitals de la persona (pèrdua de la feina, separació de la parella, violència de gènere, estafes en contractes de lloguer, ocupació il·legal d’un habitatge, etc.).


Les opcions d’ajut són diverses: des d’assessorament (sobre l’IRPH, les clàusules sòl, els contractes de lloguer, les dacions en pagament o el Codi de bones pràctiques), fins a mediació amb l’entitat bancària o la tramitació d’ajuts d’especial urgència.


Així doncs, els dubtes, les dificultats i els problemes en relació amb l'habitatge són tractats en mode "finestreta única", aplicant els principis de coordinació, coresponsabilitat, integralitat i sincronització de les respostes, actuacions o intervencions, amb la demanda o necessitat.
El model d’atenció integral en matèria d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, gira a l’entorn de 5 eixos:


1. La prevenció, la informació i la formació en matèria d'habitatge: anàlisi de propostes d'hipoteques, de novacions hipotecàries o de contractes de lloguer per evitar riscos associats, xerrades informatives i sessions formatives a centres d'ensenyament, i la difusió a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.


2. L’orientació, el suport, la intermediació i la mediació per evitar la pèrdua de l'habitatge (de lloguer o propietat) o per reconduir situacions de precarietat habitacional, com ara les ocupacions.


3. El treball conjunt amb els Serveis Socials per trobar les solucions més viables, eficaces i amb més probabilitat d’èxit. En el marc d'aquesta atenció integral és tramiten directament els ajuts específics necessaris, es recondueixen situacions cap a recursos propis com la borsa d’habitatge de lloguer o els microcrèdits, es mantenen les relacions necessàries amb els jutjats en el marc del Protocol de Justícia i es valoren les aplicacions necessàries de les diferents lleis, com ara el Codi de Bones Pràctiques o la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.


4. La coordinació amb altres serveis i entitats, més enllà del treball conjunt amb el Serveis Socials i la coordinació especial amb el Servei Comarcal de Consum, com ara Ocupació, Programa de Garantia Juvenil, Servei de Mediació Familiar, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Càritas i les diferents plataformes d’afectats per la hipoteca de la comarca.


5. El suport emocional a les persones afectades per problemes amb l’habitatge, a través de la promoció i la gestió de grups d'ajuda mútua i d’espais d'intercanvi d'experiències, per facilitar el seu enfortiment i apoderament i per afavorir la necessària corresponsabilització en la resolució dels problemes.


Vilafranca del Penedès, 27 de juliol de 2016
 

Destaquem