Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS CREARÀ UN REGISTRE CENTRALITZAT DE LLICÈNCIES DE TAXI

El ple del Consell Comarcal també va aprovar dues mocions de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a Josep Mata, president del Centre d’Estudis de Subirats, i a la Societat Coral el Raïm, de Sant Cugat Sesgarrigues

 

El dijous 14 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació un annex al Conveni de cooperació interadministrativa signat amb tot els ajuntaments de la comarca per a la creació conjunta del servei de taxi, per a la creació del registre de llicències centralitzat del Consell Comarcal.

 

 

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que el registre centralitzat de llicències era un acord de la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi amb una doble finalitat: disposar de les dades de contacte de totes les persones amb llicència de taxi, per unificar més endavant el mecanisme de reserves, i tenir una idea més exacta del parc de vehicles, per poder assessorar els òrgans de decisió sobre la concessió de noves llicències a la comarca. La proposta sobre l’annex al Conveni es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació, en primer lloc, la segona modificació de crèdit del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que calia canviar el número i el concepte d’algunes partides perquè el programa per a persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania s’havia traslladat a l’Àrea d’Atenció a les Persones.

Carbó va explicar també que calia incorporar majors ingressos per un import de 34.900 € per poder donar resposta als ajuntaments que han sol·licitat al Consell Comarcal la prestació de serveis tècnics compartits en matèria d’Urbanisme. La modificació del pressupost es va aprovar per unanimitat.

En segon lloc, es va presentar la proposta de modificació de la plantilla de personal i l’adequació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal per poder incloure les places d’arquitecte i enginyer tècnic que hauran de prestar serveis als ajuntaments que han explicitat una demanda en aquest sentit. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat sobre dues mocions de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi: la primera, al president del Centre d’Estudis de Subirats, Josep Mata Massana, i la segona, a la Societat Coral el Raïm, de Sant Cugat Sesgarrigues, elevades al Ple del Consell Comarcal pels respectius ajuntaments.

 

 

Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va llegir els mèrits del candidat Josep Mata, proposat per a la Creu de Sant Jordi pel Centre d’Estudis de Subirats: un home molt implicat en el teixit associatiu i cultural del municipi, autor d’obres teatrals i de nombrosos treballs de recerca històrica local, especialment sobre el període de la República i la Guerra Civil. Artífex del Centre d’Estudis de Subirats i president des de la seva constitució l’any 2011 i promotor del Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona. “La tasca de Josep Mata i Massana sobrepassa amb escreix l’interès municipal; és d’interès comarcal i nacional”.

 

 

Tot seguit, Raúl Casado, conseller de l’equip de Govern i regidor de Sant Cugat Sesgarrigues, va exposar els motius pels quals es demana la Creu de Sant Jordi per a la Societat Coral el Raïm: es una entitat que enguany celebra els seu centenari -amb l’esforç que això significa-, que va ser la primera a organitzar activitats lúdiques i culturals al municipi (cant coral, teatre amateur, classes de música, caramelles, sortides...) i que avui dia continua sens una entitat plena de vida i amb nous projectes de futur, “sempre defensant els valors de la tradició, la cultura, la música i la llengua catalana”.

Ambdues mocions de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi van rebre el suport de tots els grups comarcals.

La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de març de 2019

 

Destaquem