Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DEFENSA EL MODEL SANITARI CATALÀ

El Ple va aprovar una moció en defensa de la Llei 9/2017, que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec als fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, i en contra del recurs d’inconstitucionalitat presentat contra aquesta llei pel Govern de l’Estat espanyol.

 

El dijous 10 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de la proposta única de l’Àrea d’Economia i Hisenda: un expedient de modificació del pressupost de 2018.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va informar que es tractava d’aplicar majors ingressos i una part del romanent de tresoreria per dur a terme diferents projectes del Consell Comarcal, com són la col·laboració amb Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès, el projecte europeu Life Clinòmics, la sortida anual de bones pràctiques en viticultura i noves actuacions a realitzar des de la Conselleria d’Ensenyament. La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat sobre la moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària. Els portaveus dels grups van defensar el dret a la sanitat com un dret humà fonamental. També van argumentar que els col·lectius que es volia excloure de l’atenció sanitària pública i gratuïta veurien com augmenta la seva vulnerabilitat i la seva desigualtat, i que la cobertura universal de l’atenció sanitària és un dret bàsic i un element de cohesió social central de l’estat del benestar. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa, i l’abstenció del PP.

 

 

La sessió va finalitzar amb el torn de precs i preguntes i el torn d’informacions de la Presidència. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va informar sobre l’entrevista mantinguda amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, en la qual se li va confirmar que els vehicles agrícoles podran seguir fent ús de la C-15 durant la campanya de la verema en els mateixos termes que els anys anteriors i, en el transcurs de la qual, el president del Consell Comarcal va demanar que la Generalitat estudiï la viabilitat de fer una parada a l’Hospital de Sant Camil (Sant Pere de Ribes) per als autobusos de transport públic que fan la ruta de Vilafranca a Vilanova.

Vilafranca del Penedès, 14 de maig de 2018
 

Destaquem