Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DEMANA LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A LA N-340 AL SEU PAS PER SUBIRATS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar demanar un baixador per a trens regionals i trens d’alta velocitat al Penedès

El dijous 13 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: donar compte d’un acord de la Junta de Govern sobre l’adjudicació del contracte del Servei de redacció del projecte executiu de senyalització general del projecte “Penedès 360º”. Aquesta adjudicació està inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

El projecte de senyalització constarà de 3 fases: la planificació de l’itinerari Penedès 360º i les seves variants, l’inventari de senyals per a aquests itinerari i les seves variants, i el projecte de senyalització a partir dels mapes generals en les dues fases anteriors.

En el següent punt de l’ordre del dia del plenari comarcal i dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2020. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos per valor de 465.700 € provinents, bàsicament, de la subvenció de la Generalitat per al programa d’ocupació “Treball i Formació”, i de les quotes dels ajuntaments en concepte de prestació de serveis tècnics.

La proposta de modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal. El president Carles Morgades va explicar que 9 municipis de la comarca havien signat el conveni marc de prestació de serveis en matèria d’Enginyeria i que, en conseqüència, calia incorporar un segon professional d’aquesta especialitat a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball del Consell Comarcal.

Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

La darrera proposta de l’ordre del dia del Ple era de l’Àrea de Plans Transversals; consistia en l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del Servei d’acompanyants del servei de transport escolar de l’Alt Penedès.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que l’any 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’última pròrroga per a la gestió del servei públic de monitoratge; aquesta pròrroga és vàlida fins al final de l’actual curs escolar i ara cal iniciar un nou expedient de contractació per als propers quatre cursos escolars. L’import estimat d’aquesta contractació és de 1.785.347 €, “una xifra que parla de la importància d’aquest servei, que cada dia transporta 1.400 alumnes, i que posa en valor la feina de totes les persones que el fan possible”.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte de l’adscripció del conseller Rafael Berlanga al grup polític En Comú Guanyem Penedès i de la seva designació a les comissions informatives de les diferents àrees d’organització del Consell Comarcal.

El secretari també va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure pel procediment d’urgència un nou punt a l’ordre del dia: l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’empresa pública Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SUMAR, per a la prestació del servei de dinamització de la gent gran a diversos municipis de la comarca.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que amb aquest conveni el Consell Comarcal vol donar resposta a les peticions dels ajuntaments de Pacs del Penedès, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Torrelles de Foix, Castellet i la Gornal, Font-rubí, Pontons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Mediona i Torrelavit. Fins ara, el servei de dinamització de la gent gran el prestava la Diputació de Barcelona.

L’aprovació del conveni es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP, i amb el vot en contra del grups de la CUP i d’ECGP.

Tot seguit va començar el debat de 4 mocions. La primera, la moció per reclamar l’execució immediata del carril Bus-VAO a la B-23 (entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona), que fa anys que està encallat perquè el Ministeri de Foment no signa els acords de traspàs necessaris amb la Generalitat.

Aquest carril faria més competitius els autobusos interurbans i permetria desenvolupar noves línies de bus exprés; a més, en un context de contaminació atmosfèrica i emergència climàtica, promoure l’ús del transport públic és una prioritat.

La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, de suport a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, la va presentar Jordi Ferrer, president de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal i alcalde de Sant Llorenç d’Hortons. Demanava al Departament de Salut de la Generalitat que doti l’Hospital de Martorell  i els serveis d’atenció primària que en depenen, dels recursos necessaris per poder atendre la ciutadania de la seva àrea d’influència (160.000 persones de 13 municipis, entre els quals Gelida i Sant Llorenç d’Hortons).

Aquesta moció es va aprovar amb el vot a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP; el vot en contra del conseller d’ECGP i l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera moció que es va portar a aprovació per part del plenari comarcal demanava al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la construcció d’un baixador d’Alta Velocitat i el desenvolupament d’una estació intermodal al Penedès. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va exposar els diferents objectius a curt i mitjà termini: tenir accés als serveis de regionals AVANT i als serveis de llarg recorregut Intercities, connectar el Penedès amb la resta de zones de Catalunya amb temps de viatges molt competitius, plantejar l’ús d’aquesta estació per als altres serveis d’alta velocitat, acollir els serveis de rodalies i la parada de la xarxa d’autobusos, esdevenir una estació perifèrica de Barcelona per a trens d’alta velocitat que no hi facin parada i, en última instància, posicionar el Penedès i fer-lo més competitiu.

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i 5 vots d’ERC; amb el vot en contra de la CUP, i amb l’abstenció del conseller del grup d’ECGP i de 2 consellers i conselleres d’ERC.

Finalment, el Ple va debatre una quarta moció sobre la construcció de la rotonda de Subirats i per executar un pla de millores per a una N-340 lliure d’accidents.

Arantxa Fernàndez, en nom de la CUP, va presentar la moció exposant que a la N-340 hi ha hagut accidents greus com a resultat de la manca de rotondes en els punts d’incorporació al seu pas pels diferents nuclis de població, que evitin als vehicles que volen incorporar-se al carril contrari que s’hagin d’aturar al mig de la via.

La moció també demanava que es limiti el pas als vehicles pesants entre Vilafranca i Molins de Rei fins que no s’hagin executat les rotondes i el pla de millores.

Aquesta moció es va aprovar també per unanimitat.

Vilafranca del Penedès, 17 de febrer de 2020

 

Imatges relacionades

Destaquem