Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DEMANA NOUS CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS AJUTS PER ALS MENJADORS ESCOLARS

Tots els grups comarcals van coincidir a demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que en l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador es tinguin més en compte els informes de serveis socials

 

El dijous 9 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la discussió de la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la ratificació, mitjançant decret, del protocol de concreció per al 2014 del contracte programa entre el Consell Comarcal i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat en matèria de Serveis Socials i polítiques d’Igualtat i Joventut. El punt es va aprovar amb el suport de CiU, PSC, ERC, PP i ICV i l’abstenció de la CUP.

El protocol del contracte programa es revisa anualment per donar una millor resposta a les necessitats canviants de la població i per analitzar la implantació dels nous models de servei. Durant l’any 2014, el Consell Comarcal destinarà 1.9 MEUR per a la prestació dels serveis bàsics d’atenció social, els serveis d’ajuda a domicili de les persones dependents, els ajuts d’urgència social, els centres oberts per a infants i adolescents en situació de risc, el servei d’integració d’aquests infants en família extensa, els sistemes de resposta urgent per a dones i infants que es troben en situació de violència, el transport adaptat per a persones amb disminució física, el programa de desenvolupament comunitari en matèria de Joventut, el programa de suport a les oficines joves, el projecte de tècnics de Joventut compartits entre municipis i el desenvolupament dels plans comarcals de Joventut.

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es va donar compte de diversos acords de la Junta de Govern entre els quals destaca la resolució dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2014-2015. El conseller comarcal d’Ensenyament, Jordi Bosch, va explicar que enguany el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha unificat els criteris d’adjudicació (fins ara cada consell comarcal podia establir els seus) i els nous criteris es basen principalment en el nivell de renda i en les prestacions econòmiques de la unitat familiar; els informes socials només són complementaris. Això ha provocat que el Consell Comarcal hagi hagut de denegar ajuts que haurien estat atorgats si s’haguessin aplicat els criteris de cursos anteriors. El conseller va explicar que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, d’acord amb altres consells comarcals, demanarà al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que, de cara al curs 2015-2016, els criteris socials tinguin més pes en l’adjudicació dels ajuts de menjador.

Francesc Olivella, president del Consell Comarcal, va reiterar el compromís adquirit el curs passat de pagar a les AMPA i als centres escolars els ajuts de menjador el dia 15 de cada mes. Olivella va recordar que es tracta d’una mesura pionera a Catalunya que té com a objectiu que les famílies no hagin d’avançar l’import del menjador escolar dels seus fills. Abans de la implantació d’aquesta mesura per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, algunes famílies, davant la impossibilitat d’afrontar la despesa, renunciaven a una prestació que els era molt necessària i que garantia un àpat complet als infants.

L’altre punt de l’Àrea de Plans Transversals que es va tractar més àmpliament va ser l’aprovació dels plecs de clàusules que han de regir el procediment d’adjudicació del contracte de prestació de serveis de suport als ajuntaments de la comarca en matèria de Joventut. El procediment preveu la contractació de 5 persones que durant un any prestaran servei de manera compartida a diferents municipis: dos tècnics, un dinamitzador, un informador i un monitor. Cada any el Consell Comarcal reobre el procediment en funció del nombre d’ajuntaments adherits al programa de tècnics compartits del Servei Comarcal de Joventut. Aquest punt va ser aprovat amb el suport de CiU, PSC, ERC, PP i ICV i l’abstenció de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes de les diferents àrees i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

L’últim tema a debat per part del Ple va ser la discussió d’un punt inclòs pel procediment d’urgència dins l’ordre del dia: l’aprovació de les clàusules reguladores de la concessió del servei de transport per a persones amb discapacitat fins als centres d’ensenyament durant els propers quatre anys. Calia aprovar un nou plec de clàusules perquè l’empresa que prestava el servei fins ara ha renunciat a seguir oferint el servei i calia trobar una solució immediata. El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups comarcals.

Vilafranca del Penedès, 14 d’octubre de 2014
 

Destaquem