Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DEMANA QUE ES CONVOQUI LA TAULA DE MOBILITAT DEL PENEDÈS

El plenari també va aprovar una moció per a la potenciació de la cultura del Penedès

El dijous 19 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins l’Àrea de Territori i sostenibilitat es va donar compte de dues adjudicacions de la Junta de Govern: el contracte d’obres per a la instal·lació d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa a Torrelavit i el contracte de subministrament i serveis per a la substitució de llumeneres dels equipaments esportius i l’enllumenat exterior al Pla del Penedès.

Ambdues actuacions estan incloses dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4. El president, Xavier Lluch, va explicar que amb aquesta actuació finalitzaran totes les actuacions previstes dins aquest gran projecte d’estalvi energètic subvencionat al 50% per fons europeus.

El projecte preveia 3 actuacions: el subministrament, a 16 municipis de la comarca, de noves llumeneres més eficients, el desmuntatge de les antigues, la col·locació de les noves, i la gestió dels residus i dels temes de seguretat i salut. La segona actuació consistia en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum a l’edifici del Consell Comarcal. I la tercera era la instal·lació d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa a Torrelavit.

A continuació es van debatre dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 8 del pressupost de 2023.

Ton Amat, president de l’Àrea, va exposar que calia incorporar al pressupost majors ingressos provinents de transferències de la Generalitat i la Diputació, i suplementar partides a càrrec de romanents i a càrrec de la baixa en la partida de l’energia elèctrica. Els projectes més importants a finançar amb aquesta modificació del pressupost són el Programa 30 Plus del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei d’Atenció Domiciliària, projectes de proximitat dels municipis, el conveni per al finançament del Servei de Català i la reparació i el manteniment d’edificis.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup d’ERC i la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’Addenda de modificació del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum.

Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que la modificació era per actualitzar dades, especificar la vigència de l’addenda i detallar el personal que treballa a l’Oficina Comarcal de Consum.

La modificació de l’Addenda es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el grup comarcal d’Impulsem Junts-Compromís Municipal va presentar una moció per demanar que es convoqui la Taula de Mobilitat del Penedès i per la millora del transport públic a la Vegueria del Penedès.

Jaume Julibert, portaveu del grup, va dir que “el transport públic és un drama al Penedès: per un cantó, el servei de transport públic en clau interna a la Vegueria, és a dir, les comunicacions entre el Vendrell, Vilafranca i Vilanova, per no dir la comunicació amb Igualada (...) i per un altre cantó, la comunicació amb Tarragona i Barcelona”.

Per aquests motius, la moció proposa demanar al delegat del Govern del Penedès que convoqui la Taula de Mobilitat del Penedès i que en aquesta taula es proposin i s’implementin les millores del transport públic que necessiten els penedesencs i les penedesenques.

La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, el PSC-CP, la CUP i el PP, i amb l’abstenció del grup d’ERC.

El grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal també va presentar una moció per a la potenciació de la cultura del Penedès.

Pere Sàbat, portaveu del grup, va dir que “s’imposa un moment on cal treballar conjuntament, les quatre comarques del gran Penedès, creant sinergies i apostant per la cooperació per avançar. (...) L’àmbit de la cultura és un d’aquests espais on podem fer-ho i on podem tenir més capacitat d’èxit”.

La moció proposa impulsar conjuntament, des dels 4 consells comarcals, una ruta que permeti visitar els principals museus i elements patrimonials penedesencs, i també ampliar el web penedescultura.cat a les quatre comarques per tenir una agenda cultural compartida a tot el territori. Aquestes accions passarien a formar part del Pla d’Acció Comarcal 2023-2027 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 23 d’octubre de 2023

Imatges relacionades

Destaquem