Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DEMANA UN TORN D’OFICI A VILAFRANCA PER A MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

Tots els grups comarcals van donar suport a la moció que demana al Departament de Justícia de la Generalitat que doti els jutjats de Vilafranca del Penedès d’un torn d’ofici per atendre les persones grans que pateixen maltractaments.

 

El dijous 12 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar a votació dues propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones.

La primera, la ratificació de l’acord sobre el protocol del contracte programa per a l’any 2015 amb el Departament de Benestar Social. Maria Rosell, presidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, va explicar que aquest contracte permet al Consell Comarcal prestar els Serveis Socials Bàsics dels 26 municipis de l’Alt Penedès (tots excepte Vilafranca, que té Serveis Socials propis), també cobreix els serveis d’atenció a infants i adolescents en situació de risc, l’atenció a les persones amb discapacitat, els programes d’atenció a les persones amb drogodependències o afectades pel VIH/sida, els sistemes de resposta urgent per a les dones que pateixen situacions de violència domèstica, l’acollida i la integració de persones immigrades, els programes d’inclusió social, el transport adaptat, els programes de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i tots els serveis corresponents a les competències delegades en matèria de Joventut.

La segona proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones era l’aprovació de les bases que regulen la convocatòria d’ajuts econòmics per al transport de persones amb mobilitat reduïda. El transport adaptat és un servei subvencionat que té com a finalitat facilitar el trasllat de les persones amb discapacitat i de les persones grans amb dependències fins als centres de dia, els centres ocupacionals i els centres especials de treball. Les dues propostes de l’Àrea es van aprovar per unanimitat de tots els grups assistents al Ple (CiU, PSC, ERC i PP).

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es van debatre 3 punts: el primer, l’aprovació definitiva del compte general del pressupost del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès de l’exercici 2014. El president de l’Àrea, Ferran Planas, va explicar que els comptes quadren perfectament i que no s’havia presentat cap al•legació durant el període d’exposició pública. El compte general es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i el PP i l’abstenció del PSC.

Ferran Planas va presentar també el següent punt, l’expedient de modificació de crèdit número 2. El vicepresident va explicar que calia incorporar al pressupost 670.000€ de majors ingressos, deguts bàsicament a l’aprovació de nous plans d’ocupació finançats per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Aquest punt de l’ordre del dia i tots els següents es van aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals presents al Ple.

El tercer punt de l’Àrea d’Economia i Hisenda el va presentar el vicepresident i conseller comarcal de Cultura, Raimon Gusi. Es tractava d’aprovar el Quadre de Classificació de la Documentació del Consell Comarcal. El quadre reflexa, mitjançant una estructura jeràrquica i lògica, totes les funcions i les activitats desenvolupades pel Consell Comarcal, amb la finalitat de poder classificar, recuperar i tractar tota la documentació, històrica i recent, generada i rebuda. Raimon Gusi va explicar que “el Quadre de Classificació és alhora condició necessària per posar en funcionament una nova eina del Consorci Administració Oberta de Catalunya, el gestor documental “Desa’l”, i permetrà seguir avançant en la implantació de l’Administració Electrònica al Consell Comarcal”.

 

 

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es va presentar un primer punt consistent en l’aprovació del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès. Jordi Bosch, conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar el calendari que ha culminat amb l’aprovació del Pla per part del Consell Comarcal i dels ajuntaments, i Francesc Olivella, president del Consell Comarcal, va afirmar que “aquesta és una feina que caldrà desenvolupar al llarg de la propera legislatura”. El document final del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès es pot consultar al web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Dins la mateixa Àrea, el Ple també va ratificar per unanimitat les bases que regulen l’atorgament d’ajuts individuals de menjadors per als alumnes d’ensenyaments obligatoris i per als alumnes de segon cicle d’educació infantil de centres públics per al curs 2015-2016 i la modificació del contracte per a la prestació de serveis de suport en matèria de Joventut per adaptar-lo a les noves modificacions comunicades al Servei Comarcal de Joventut des dels ajuntaments de l’Alt Penedès.

Un cop finalitzades les propostes de les àrees i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit es van incloure 3 punts a l’ordre del dia pel procediment d’urgència. El primer, prorrogar el contracte amb l’empresa que gestiona els menjadors escolars dels centres públics d’educació primària de la comarca; el segon, aprovar el conveni de col•laboració amb la Generalitat de Catalunya per finançar la gestió delegada del servei de transport escolar, i el tercer, aprovar inicialment el Pla de senyalització territorial i temàtica enoturística dels nuclis de la DO Penedès. En aquest punt, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que el Pla s’enviarà ara als ajuntaments perquè puguin estudiar-lo amb deteniment i fer totes les al•legacions i propostes que considerin oportunes.

A continuació, va començar el debat i l’aprovació de dues mocions que també van ser aprovades per unanimitat. La primera moció demanava la creació al partit judicial de Vilafranca d’un torn d’ofici específic per atendre el nombre creixent de denúncies per casos de maltractaments a persones grans. Francesc Olivella va explicar que aquest és un tema que s’està abordant amb molta intensitat des de Serveis Socials però que manquen recursos específics per donar-hi una millor resposta. Per exemple, manquen equipaments als quals derivar les persones grans que requereixen atenció o protecció dels seus agressors i que ara per ara han de ser acollits bàsicament en residències per a la gent gran.

La segona moció aprovada donava suport a la petició de la concessió de la Creu de Sant Jordi al Casal de Vilafranca – Societat “La Principal”. El vicepresident i conseller comarcal de Cultura, Raimon Gusi, va destacar que “gairebé tothom a la comarca, en un moment o altre, ha passat pel Casal. És un fenomen comú a totes les generacions, perquè el Casal té més de 100 anys d’història”.

El darrer Ple d’aquesta legislatura va finalitzar amb unes paraules d’agraïment, per part del president, a la dedicació i la feina feta pels consellers de tots els grups comarcals i pel personal de la corporació. Francesc Olivella va destacar “la disponibilitat a l’hora de trobar consensos i els esforços esmerçats per dur a terme la feina malgrat que ha estat una legislatura econòmicament difícil”.

Vilafranca del Penedès, 12 de maig de 2015
 

Destaquem