Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DIU “NO” ALS PARCS DE PANELLS SOLARS EN TERRENYS AGRÍCOLES

El Ple també va aprovar 2 ampliacions de l’addenda per a programes de Serveis Socials i Igualtat

El dijous 14 de gener es va celebrar telemàticament Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de 3 contractes per dur a terme actuacions FEDER a la comarca.

El primer contracte, la reforma de l’equipament del Forn per convertir-lo en un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola de Sant Cugat Sesgarrigues; el segon contracte, la direcció de l’obra de restauració de l’interior de la Torre medieval de Moja, a Olèrdola, per tal de fer-la visitable (ambdues actuacions estan incloses dins l’operació “Penedès 360º”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6), i el tercer contracte, el subministrament d’elements d’eficiència energètica per canviar lluminàries als municipis de Gelida i Castellví de la Marca per altres de més eficients i menys contaminants (actuació inclosa dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4).

Tot seguit es van presentar 4 propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones. La ratificació de 2 acords de la Junta de Govern d’aprovació d’ampliacions de l’addenda al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de Serveis Socials per a l’exercici 2020.

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que la Generalitat va proposar als ens locals que implementessin mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 i que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va destinar recursos extraordinaris al Servei d’Atenció Domiciliària, l’atenció a persones sense llar, les accions de voluntariat, els sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles, els ajuts a l’alimentació infantil durant els mesos d’estiu (quan els menjadors escolars estan tancats) i els ajuts per garantir la cura i les necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, quarantena i confinament.

En el següent punt de l’ordre del dia del Ple, es va portar a aprovació la ratificació de l’addenda al mateix contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021. Les ampliacions de l’addenda 2020 i l’addenda 2021 es van aprovar per unanimitat de tots els grups.

L’últim punt de l’Àrea d’Atenció a les Persones era la ratificació de l’acord de la Junta de Govern per  prorrogar el conveni d’encàrrec a l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, per a la gestió del Servei de Dinamització a la Gent Gran de diversos municipis de l’Alt Penedès.

Jordi Ferrer va explicar que des de l’any 2020 aquest servei es presta des del Consell Comarcal a través de SUMAR (abans es prestava des de la Diputació en conveni amb els ajuntaments). Inicialment s’hi van adherir 11 municipis de la comarca, i a principis de 2021 seran 15 els municipis adherits. La valoració de la prestació del servei és molt satisfactòria, entre d’altres motius perquè l’equip de dinamitzadores de la gent gran s’ha integrat dins l’equip pluridisciplinar de Serveis Socials del Consell Comarcal.

La ratificació de l’acord es va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció de la CUP.

A continuació es va presentar una proposta única de l’Àrea d’Economia i Hisenda: donar compte de l’acord de la Junta de Govern d’inici de l’expedient per a l’adquisició directa d’un bé immoble.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va informar que el Consell està estudiant la compra d’un immoble proper a la seva seu per ubicar-hi l’Àrea d’Atenció a les Persones. Aquesta àrea ha crescut molt en els darrers anys, especialment amb la creació de nous serveis (Mediació, Dinamitzadors cívics, Atenció a les drogodependències i Suport a la gent gran i a les persones amb dependència) i cal buscar un nou espai fora de la seu del Consell Comarcal per ubicar tot el personal de l’àrea.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat d’una moció que van encapçalar tots els grups polítics comarcals i que estableix el posicionament del Consell Comarcal en contra de la ubicació de plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles a l’Alt Penedès.

Jordi Torné va llegir la moció en nom del Govern: “Manifestar un “sí” a l’energia sostenible, a les instal·lacions d’autoconsum a les indústries, a les parcel·les dels polígons industrials i a la instal·lació de parcs fotovoltaics en sòls que no malmetin l’activitat agrícola i el mediambient. Manifestar un “no” a les propostes de planta fotovoltaica en terrenys agrícoles, perjudicant la nostra comarca i el seu entorn social, econòmic, natural i paisatgístic.”

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i els portaveus de tots els grups polítics comarcals van destacar la importància d’arribar a un consens i un pronunciament oficial en aquest tema, perquè tothom està a favor de les energies renovables però cal controlar els emplaçaments de les instal·lacions per no perjudicar el sector vitivinícola, el paisatge de la vinya i l’enoturisme. A més, “els ajuntaments s’han de sentir recolzats si decideixen adoptar mesures per evitar que s'imposin exclusivament els interessos econòmics dels grans grups inversors per damunt dels interessos de la ciutadania”.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 15 de gener de 2021

Imatges relacionades

Destaquem