Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DÓNA SUPORT A LA ILP PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I A LA POBRESA ENERGÈTICA

A proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Alt Penedès, el Ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat la moció presentada per la CUP a favor de la ILP que impulsen l’Observatori dels Drets Econòmics i Socials de Catalunya, les plataformes d’afectats per la hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica

 

El dijous 12 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre i aprovar per unanimitat totes les propostes de l’ordre del dia.

Dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, la ratificació de l’acord del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès sobre la modificació dels Estatuts; dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, la ratificació de l’acord sobre l’abonament als treballadors dels imports deixats de percebre corresponents a la paga extraordinària de l’any 2012 que va ser suprimida, i dins l’’Àrea de Plans Transversals, la ratificació d’un tràmit necessari per a l’adjudicació del contracte de serveis de suport als ajuntaments en matèria de Joventut.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En el torn d’informacions de la Presidència i en resposta a les preguntes i els comentaris fets per alguns consellers, el president Francesc Olivella va informar que des de la Tresoreria del Consell Comarcal i gràcies als ajuts de Tresoreria de la Diputació, s’acompleix escrupolosament el compromís de pagar les beques de menjador el dia 15 de cada mes.

Tot seguit, es va votar i aprovar la urgència de debatre dues mocions presentades per la CUP. La primera, sobre la ILP per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. Representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Alt Penedès van fer una exposició de motius, entre els quals destaca que “el creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats financeres i empreses de subministraments”. Àngela Rus, consellera de la CUP, va defensar la moció dient “si les empreses no poden fer front a les despeses, poden acollir-se al dret a fer fallida; però les famílies no gaudeixen del mateix privilegi. Les persones han d’estar sempre per davant de les empreses”.

La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups (CiU, PSC, ERC, PP, la CUP i ICV). En compliment d’aquesta moció, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilitarà la recollida de signatures a favor de la ILP a les seves dependències.

La segona moció debatuda pel plenari proposava l’aturada del projecte d’asfaltatge del camí entre Martivell (Gelida) i Ordal (Subirats) fins a la celebració d’una consulta popular i vinculant entre els veïns d’ambdós municipis. El president del Consell Comarcal va informar que s’havia demanat al Departament de Medi Ambient de la Generalitat si calia fer algun informe complementari d’impacte ambiental i que, a l’espera d’aquest dictamen, es postposava l’inici de l’obra. Francesc Olivella va dir que, “en qualsevol cas, el projecte va ser sol•licitat pels ajuntaments i correspon als ajuntaments explicar als veïns en què consisteix l’obra. Als Serveis Tècnics del Consell Comarcal tenim el projecte a disposició de qualsevol persona que es consideri afectada i el vulgui consultar”. La moció va quedar sobre la taula a l’espera de la resposta del Departament de Medi Ambient.

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2015
 

Destaquem