Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS POSA EN MARXA NOVAMENT 3 PROGRAMES D’OCUPACIÓ

El Ple va aprovar la primera modificació del pressupost de 2017 per incorporar les subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya per dur a terme aquests programes

El dijous 19 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar la proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost de 2017. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que calia incrementar algunes partides del pressupost per incorporar majors ingressos per valor de 392.300 € per a la reedició dels programes “Treball i Formació”, “Joves per l’Ocupació” i “Fem Ocupació per a Joves”.

 

 

El programa mixt “Treball i Formació” està adreçat a persones majors de 45 anys, en situació d’atur, que hagin exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació. Cada persona tindrà un contracte de treball de 6 mesos i paral·lelament rebrà una formació professionalitzadora (com a administratiu/iva o com a peó de brigada). El Consell Comarcal duu a terme aquest programa en col·laboració amb els ajuntaments de l’Alt Penedès que així ho sol·liciten (enguany, 17 ajuntaments) i té previst contractar 27 persones perquè treballin en projectes d’interès públic en aquests municipis.

El programa “Joves per l’Ocupació” està adreçat a joves de 16 a 24 anys, o menors de 30 anys en cas de persones amb discapacitat, i combina l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb accions d’orientació, tutorització, seguiment individualitzat i formació, orientades a l’obtenció del títol de graduat en Ensenyament Secundari Obligatori. El Consell Comarcal seleccionarà 20 joves per participar en el programa, buscarà les empreses on podran adquirir l’experiència professional i contractarà una persona perquè els faci un seguiment personalitzat orientat a la seva reincorporació al món educatiu.

Finalment, el programa “Fem Ocupació per a Joves” està adreçat a joves de 18 a 30 anys, amb el graduat d’ESO assolit i amb experiència professional prèvia però sense una qualificació especialitzada. Com en el programa anterior, el Consell Comarcal seleccionarà 10 joves per participar en el programa, buscarà les empreses contractants i durà a terme accions de tutoria i d’acompanyament durant el procés de contractació i formació.

La proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda es va aprovar amb els vots a favor dels grups de CiU, el PSC-PA, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

El següent punt de l’ordre del dia era una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones per a l’atorgament i la denegació d’ajuts econòmics per al transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat física de la convocatòria 2016. Els ajuts es concedeixen a les persones que no disposen de transport públic o que no el poden utilitzar per impediments de salut per tal que puguin assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball.

Els ajuts oscil·len entre el 15 i el 75% de la despesa assumida pels usuaris d’aquest transport i en la convocatòria de 2016 s’han atorgat 171 ajuts a persones físiques i 9 ajuts a persones jurídiques (ajuntaments i entitats socials). L’import total dels ajuts concedits és de 67.500 € i la proposta es va aprovar amb els vots favorables dels grups de CiU, el PSC-PA, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Un cop finalitzades les dues propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte de les adscripcions dels membres de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu a les diferents comissions informatives i dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Vilafranca del Penedès, 23 de gener de 2017

 

Destaquem