Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS SE SUMA A LA CAMPANYA “PAGUEM A CATALUNYA”

El Ple del Consell Comarcal va aprovar una moció que proposava afegir-se a la iniciativa d’alguns ajuntaments que exerciran la sobirania fiscal ingressant els pagaments de l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya.

 

El dijous 12 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van portar a votació dues propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la ratificació dels acords de dissolució del Consorci d’Acció Social de Catalunya i de modificació dels estatuts de SUMAR. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que en aplicació de la LRSAL es va haver de transformar el Consorci d’Acció Social en l’empresa pública SUMAR i que és a través d’aquesta empresa pública que el Consell Comarcal presta els serveis d’atenció domiciliària a les persones amb dependència de l’Alt Penedès i de tallers terapèutics per a gent gran al municipi de Torrelavit. Les propostes es van aprovar amb el vot a favor de CiU, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP i amb el vot en contra de la CUP-PA.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es van debatre 6 propostes. La primera, la composició de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes, que ha quedat formada pel president del Consell Comarcal, Francesc Olivella; l’alcalde de Font-rubí, Xavier Lluch; l’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell; l’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz; l’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret; l’alcalde de Sant Quintí de Mediona, Pol Pagès; l’alcalde de la Granada, Diego Díez de los Ríos; l’alcalde de Sant Martí Sarroca, Antoni Ventura, i l’alcalde de Pontons, Lluís Caldentey. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

 

 

Les 2 propostes següents, que també van ser aprovades per unanimitat, eren l’expedient de modificació de crèdit i l’acord per abonar als treballadors del Consell Comarcal el 26% de la paga extraordinària deixada de percebre el desembre de 2012.

La 4a proposta proposava la modificació de diverses ordenances fiscals (expedició de documents, prestació de serveis d’assistència tècnica en matèria de protecció civil i prestació de serveis tècnics de prevenció, control i seguretat) per adequar-ne els preus al cost real que la prestació de cada servei té per al Consell Comarcal. I la 5a proposta era la creació d’una nova ordenança reguladora per al servei de transport adaptat. Ramon Carbó, vicepresident responsable de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va explicar que aquesta nova ordenança permetria oferir les places vacants del transport escolar adaptat, a persones que sense estar en edat escolar necessiten el transport adaptat per a altres desplaçaments dins la comarca. Les places s’ofereixen a un preu reduït perquè estan subvencionades per la Generalitat; a més, el Consell Comarcal fa una convocatòria anual d’ajuts per aquest concepte. Les dues ordenances es van aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP i el PP i amb l’abstenció d’ERC, la CUP-PA i Entesa.

L’última proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les dependències de la seu del Consell Comarcal. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció d’ERC i el vot a favor de la resta de grups.

En l’Àrea de Plans Transversals, es van presentar tres punts relacionats amb el transport escolar que van ser exposats pel conseller comarcal d’Ensenyament, Jordi Bosch. El primer, la pròrroga dels contractes per a la gestió del servei de transport escolar aprovats per al curs 2014-2015 per adaptar-los a les noves parades i els nous horaris de les rutes del curs escolar 2015-2016. Aquest punt es va aprovar per unanimitat. El segon, la ratificació de la subcontractació d’una ruta, que es va aprovar amb l’abstenció del grup d’ERC. I el tercer, la pròrroga del contracte amb l’empresa de monitoratge per al curs 2015-2016, que es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, ERC i el PP; l’abstenció d’Entesa i el vot en contra de la CUP-PA.

Un cop finalitzades totes les propostes de les àrees i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, va començar el debat i l’aprovació de 2 mocions presentades pel grup comarcal d’ERC. La primera, per a la creació d’un grup de treball del Pla Territorial parcial del Penedès. Pol Pagès, portaveu del grup, va explicar que la finalitat del grup de treball era participar des del territori en la futura vertebració que definirà el Pla Territorial, complementant la feina que fa el grup de treball creat per la Generalitat i format per tècnics i responsables de la Generalitat, els presidents dels consells comarcals de la Vegueria i representants dels ajuntaments. La moció va ser aprovada per unanimitat i cada grup comarcal nomenarà entre 1 i 3 representants per participar en el grup de treball del Pla Territorial parcial del Penedès.

La segona moció presentada per ERC, sobre l’exercici de la sobirania fiscal, recollia l’experiència dels ajuntaments que ja l’exerceixen i la voluntat de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Associació de Municipis per la Independència, d’ampliar i consolidar la campanya “Paguem a Catalunya” a la majoria d’ajuntaments i consells comarcals. La moció acorda que els pagaments que el Consell Comarcal hagi de fer en concepte d’IVA i IRPF s’ingressin a l’Agència Tributària de Catalunya, sempre i quan hi hagi l’habilitació legal que ho permeti i salvaguardant la responsabilitat dels funcionaris i els treballadors del Consell Comarcal en el moment de la seva aplicació pràctica. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, la CUP-PA i Entesa; l’abstenció del PSC i el vot en contra del PP.

La tercera i última moció es va presentar a debat pel procediment d’urgència i consistia a donar suport a la resolució del 9 de novembre del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític com a conseqüència dels resultats electorals de les darreres eleccions catalanes. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels consellers de CDC, ERC, la CUP-PA i un conseller d’Entesa; l’abstenció dels dos consellers d’UDC i el segon conseller d’Entesa, i els vots en contra dels consellers del PSC i el PP.

Vilafranca del Penedès, 13 d’octubre de 2015
 

Destaquem