Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS TRAMITA AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

El Servei Comarcal d’Habitatge tramita els ajuts que convoca l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat per reduir l’import mensual del lloguer i que poden arribar, com a màxim, als 2.400 euros anuals.

 

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d’un contracte d’arrendament pel qual paguin fins a 600 euros al mes i que no arribin a uns màxims de renda familiar que es calculen, bàsicament, en funció dels ingressos de les persones que viuen en el domicili. Aquesta convocatòria té com a finalitat evitar l’exclusió social de les famílies amb pocs ingressos i que han de fer front a les despeses del lloguer.

Tenen prioritat en l’atorgament dels ajuts les persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament, una execució hipotecària o la dació en pagament durant els darrers 12 mesos o que han signat un contracte de lloguer pel mateix habitatge (ara en mans de l’entitat financera). També tenen prioritat, entre d’altres, les unitats de convivència amb persones amb discapacitat, els joves de 18 a 35 anys amb pares o fills al seu càrrec, les dones víctimes de violència masclista, les famílies monoparentals i les famílies nombroses.

El termini per sol·licitar els ajuts de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat per ajudar a pagar el lloguer finalitza el dia 23 de juny.

A més de tramitar aquestes sol·licituds, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès duu a terme altres iniciatives igualment importants relacionades amb l’habitatge de lloguer. Ofereix als propietaris assegurances multirisc gratuïtes, defensa jurídica gratuïta durant tot el contracte, sistema aval-lloguer i control del bon ús de l’habitatge llogat. Ofereix als llogaters habitatges que s’adeqüen a les seves possibilitat econòmiques, tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer i microcrèdits sense interessos per pagar les despeses inicials. A ambdós, propietaris i llogaters, els assessora, els redacta el contracte de lloguer i fa un seguiment de la seva relació contractual.

Des que va entrar en funcionament el Servei Comarcal d’Habitatge, s’han llogat més de 450 habitatges a l’Alt Penedès. Els habitatges inclosos dins la Borsa d’Habitatge de Lloguer del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es poden consultar a través del web www.ccapenedes.cat/habitatge o es poden consultar a les oficines d’aquesta Administració.

Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2015

 

Destaquem