Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS TRAMITA AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

El Servei Comarcal d’Habitatge tramita els ajuts que convoca l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat per reduir l’import mensual del lloguer i que poden arribar, com a màxim, als 2.400 euros anuals.

 

Instància de sol·licitud per als ajuts de lloguer 2017

 

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d’un contracte d’arrendament pel qual paguin fins a 600 euros al mes i que no arribin a uns màxims de renda familiar que es calculen, bàsicament, en funció dels ingressos anuals de les persones que viuen en el domicili. Aquesta convocatòria té com a finalitat evitar l’exclusió social de les famílies amb pocs ingressos i que han de fer front a les despeses del lloguer.

Tenen prioritat en l’atorgament dels ajuts les persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament, una execució hipotecària o la dació en pagament durant els darrers 12 mesos o que han signat un contracte de lloguer pel mateix habitatge (ara en mans de l’entitat financera). També tenen prioritat, entre d’altres, les unitats de convivència amb persones amb discapacitat, els joves de 18 a 35 anys amb pares o fills al seu càrrec, les dones víctimes de violència masclista, les famílies monoparentals i les famílies nombroses.

El termini per sol·licitar els ajuts de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat per ajudar a pagar el lloguer finalitza el dia 19 de juny de 2017.

 


Les persones residents a l’Alt Penedès (excepte Vilafranca) que estiguin interessades a informar-se o a tramitar aquests ajuts s’han d’adreçar al Consell Comarcal (a l’Ajuntament, els residents a Vilafranca). A més, el Servei Comarcal d’Habitatge ha organitzat una xerrada informativa sobre les subvencions per al pagament del lloguer i sobre els contractes de lloguer, que es farà a la Biblioteca Municipal de Santa Margarida i els Monjos, el dijous 18 de maig, a 2/4 de 8 del vespre. Aquesta xerrada està adreçada a les persones que viuen o volen viure de lloguer, a les que volen millorar el seu contracte de lloguer o volen canviar d’habitatge i a les persones que són propietàries d’un habitatge de lloguer i el tenen llogat o el voldrien llogar (més informació al web del Consell Comarcal).


Durant l’any 2016, des del Consell Comarcal es van tramitar 531 sol·licitud d’ajut davant l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat per al pagament del lloguer; d’aquestes, se’n van concedir 427. L’import mitjà dels ajuts concedits a l’Alt Penedès va ser de 147 euros mensuals (753.548 euros en total, sense comptar Vilafranca).


El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès duu a terme altres iniciatives igualment importants relacionades amb l’habitatge de lloguer. Ofereix als propietaris assegurances multirisc gratuïtes, defensa jurídica gratuïta durant tot el contracte, sistema aval-lloguer i control del bon ús de l’habitatge llogat. Ofereix als llogaters habitatges que s’adeqüen a les seves possibilitat econòmiques, tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer i microcrèdits sense interessos per pagar les despeses inicials. A ambdós, propietaris i llogaters, els assessora, els redacta el contracte de lloguer i fa un seguiment de la seva relació contractual.


Vilafranca del Penedès, 20 d’abril de 2017

Destaquem