Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS TRASLLADA LES PROPOSTES DE MILLORA DEL TRANSPORT FERROVIARI A LA TAULA DE MOBILITAT DEL PENEDÈS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar un expedient de modificació de crèdit per un import de més de mig milió d’euros

El dijous 10 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec de conseller Martí Càlix, regidor d’ERC a l’Ajuntament de Font-rubí, que substitueix la consellera Mònica Hill.

A continuació es van llegir les 4 propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que consistien a donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de 4 contractes vinculats a projectes cofinançats amb recursos de la Unió Europea.

Els dos primers consistien en la senyalització direccional i interpretativa de l’itinerari Penedès 360º i les seves variants per a la pràctica del slowbike, i el desenvolupament de l’aplicació mòbil i els suports digitals vinculats al mateix projecte; ambdós inclosos dins l’operació “Penedès 360º” de l’eix prioritari 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els dos últims contractes consistien en el subministrament i la instal·lació d’elements d’eficiència energètica per a l’enllumenat públic de 7 municipis de la comarca (Avinyonet del Penedès, Gelida, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix) i estan inclosos dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat” de l’eix prioritari 4 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es van presentar dues propostes. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2020.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que ambdós pressupostos es tanquen amb xifres positives (un estalvi net de 836.000 i 14.000 €, respectivament). Morgades també va explicar que amb la suspensió de les regles de control de la despesa per part del Govern de l’Estat, el Consell Comarcal té la voluntat d’utilitzar una part del romanent durant l’exercici 2021.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal de 2021, per un import de 566.000 €.

Carles Morgades va explicar el perquè d’aquesta modificació de crèdit tan important: calia incorporar majors ingressos provinents de subvencions, per valor de més de 700.000 €, destinades a Serveis Socials, serveis a la de gent gran, mediació, drogodependències, suport al teixit empresarial, esports, i per als projectes FEDER. I calia suplementar partides com les destinada a la compra i la rehabilitació d’un l’immoble per ubicar-hi els Serveis Socials comarcals, la partida de dinamització de gent gran, els microcrèdits d’habitatge, la redacció de projectes per a l manteniment i la millora de camins, o la gestió del projecte de millora de l’eficiència energètica.

L’expedient de modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

A continuació es va debatre una proposta única de l’Àrea de Plans Transversals: declarar deserts alguns lots del procediment de licitació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del servei de transport escolar i iniciar l’expedient de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que en la primera licitació havien quedat desertes 7 rutes de 4 lots i que calia adjudicar-les durant el mes de juliol per tal que el transport escolar estigui garantit abans de l’inici de curs. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Després de la part de control, el grup comarcal d’En Comú Guanyem va portar a aprovació una moció per a la millora de la mobilitat ferroviària, sostenible i pública. Ramon Arnabat, portaveu del grup, va explicar que demanaven un posicionament del Consell Comarcal davant la Taula de Mobilitat del Penedès per tal d’impulsar les reformes que siguin necessàries per millorar substancialment el transport ferroviari a la comarca.

Arnabat va explicar que la línia R4 és la línia de Rodalies que mou un major nombre de viatgers: entre 10 i 12.000 persones pugen o baixen diàriament a les estacions de l’Alt Penedès. El Pla director d’infraestructures de mobilitat i el Pla de rodalies de Catalunya no preveuen millores durant els propers anys, per la qual cosa cal traslladar les sol·licituds de millores a la Taula de Mobilitat del Penedès perquè les defensi davant el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.

En concret, la moció demana que s’augmenti la freqüència de pas dels trens de la R4 i la R8, que es perllongui el recorregut dels trens de la RT2 en el tram l’Arboç-Vilafranca per facilitar la connexió ferroviària amb l’àrea de Tarragona-Reus, que es construeixi una estació intermodal a Vilafranca que permeti la parada de trens regionals i d’alta velocitat i la seva connexió amb els trens de Rodalies, i que es convoqui els alcaldes i les alcaldesses de l’Alt i el Baix Penedès per plantejar una estratègia conjunta per millorar els serveis i les estacions de la línia R4 (seguretat, accessibilitat, informació i comoditat de les persones usuàries).

La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La sessió plenària va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de juny de 2021

 

 

Imatges relacionades

Destaquem