Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS APROVA LES BASES DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL PROPER CURS

El Ple del Consell Comarcal va aprovar també el plec de clàusules que regiran l'adjudicació del contracte de gestió dels menjadors escolars dels centres públics.

 

El dijous 10 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la discussió de les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. En primer lloc, una modificació de pressupost bàsicament per incorporar majors ingressos provinents de programes d’ocupació. La modificació es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i el PP i l’abstenció de la resta de grups.

En segon lloc, una modificació de les ordenances fiscals, que s’incrementen d’acord amb l’IPC català interanual (0,3%) i que afecten bàsicament la prestació dels serveis de transport escolar, Escola de Música i activitats per a joves. La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots de CiU i ERC i l’abstenció de la resta de grups. En tercer lloc, el plec de clàusules que regiran el procediment d’adjudicació del contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, que es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC i ERC i l’abstenció de la resta de grups.

Tot seguit va començar la discussió de les quatre propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, la ratificació del contracte amb l’empresa que prestarà els serveis de suport als ajuntaments en matèria de Joventut; que es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta, la ratificació de l’acord de compensació a l’empresa concessionària dels menjadors escolars (la compensació s’estableix es va passar de 543 a 123 menús diaris quan els instituts van començar a fer jornada intensiva i, per tant, es van suprimir els menjadors). Aquesta segona proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC i ERC; el vot en contra de la CUP i l’abstenció del PP.

La tercera proposta de l’Àrea de Plans Transversals era l’aprovació de les bases de convocatòria per a la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2014-2015. El conseller d’Ensenyament, Jordi Bosch, va explicar que els criteris d’adjudicació s’havien modificat respecte d’anys anteriors perquè la Generalitat els ha unificat per tal que siguin els mateixos a tot el territori. El període ordinari per sol•licitar aquests ajuts (que poden ser del 50 o del 100% de l’import del menjador) és del 5 al 31 de maig i es pagaran a les famílies el dia 15 de cada mes d’acord amb el compromís adquirit per l’Equip de Govern a l’inici de l’actual curs escolar. Les noves bases es van aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

La quarta proposta de l’Àrea de Plans Transversals era l’aprovació de les clàusules que regiran el procediment d’adjudicació del servei de menjador de les escoles El Roure (Pontons), Dolors Piera (Vilafranca) i La Fassina (Sant Joan de Mediona). Es van aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC, PP i l’abstenció de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes de les àrees i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb les informacions de Presidència i el torn de precs i preguntes. A proposta del president, Francesc Olivella, el Ple va aprovar per unanimitat felicitar l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Federació d’Ateneus de Catalunya per la concessió de la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat, i el Club Esportiu Noia Freixenet per haver guanyat la copa de la CERS d’hoquei patins.

Vilafranca del Penedès, 11 d’abril de 2014
 

Destaquem