Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DECLARA BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL LA CAPELLA DELS CASOTS I LA VIL•LA ROMANA DE CA L’ESCUDER A SUBIRATS

El plenari comarcal també va aprovar una moció contra l’exclusió financera, una moció per reclamar la posada en marxa del metro-bus Penedès i una moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Polifònica de Vilafranca

El dijous 21 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar 2 propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que consistien a donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de dos contractes de subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic per als municipis de Subirats i Sant Sadurní d’Anoia. Aquestes actuacions estan incloses dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

A continuació, es van debatre 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2021. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que “ambdós organismes tenen una economia sanejada: el pressupost del Consell Comarcal s’ha tancat amb un estalvi net de 1.793.770 €, un resultat pressupostari ajustat de 344.329 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.100.335 €. Pel que fa al pressupost del Consorci, s’ha tancat amb un estalvi net i un resultat pressupostari ajustat de 12.306 €, i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 105.272 €.”

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2 del pressupost del Consell Comarcal de 2022. Morgades va explicar que calia incorporar majors ingressos en concepte de transferències de la Diputació de Barcelona en el marc del programa contra la vulnerabilitat social i accions de millora dels Serveis Socials, per valor de 128.500 €, i majors ingressos en concepte de transferències dels ajuntaments de l’Alt Penedès per la prestació dels serveis d’Arquitectura i Enginyeria, per valor de 83.233 €.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal, per incloure 10 places de nova creació, estabilitzar 8 places de personal temporal, modificar 3 llocs de treball i incorporar-ne 2 de nous per noves necessitats i serveis i per reorganització interna dels serveis existents. El vicepresident Carles Morgades va explicar que “l’objectiu és aconseguir reduir la temporalitat fins al 20% al llarg de l’any que ve per donar compliment a la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública”.

La modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van presentar 3 propostes de l’Àrea de Plans Transversals. Les dues primeres, la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la Capella de la Maternitat de la Mare de Déu dels Casots i el seu entorn, i de la Vil·la romana de Ca l’Escuder a Lavern, al municipi de Subirats.

Antoni Romeu, conseller comarcal de Cultura, va explicar que “la capella dels Casots és un edifici del segle XX que l’Ajuntament de Subirats vol convertir en centre d’interpretació on exposar els vestigis arqueològics custodiats al Vinseum i al Museu de l’Institut Català de Paleontologia i on donar a conèixer els jaciments arqueològics propers (Puig del Cocodril, els Casots i la Torrota d’en Llopart), i també vol convertir l’espai al voltant de la capella en un mirador turístic i un punt de partida de diverses rutes per l’entorn de la Serra d’Ordal”.

Pel que fa a la Vil·la romana de Ca l’Escuder, Romeu va explicar que “hem de retrocedir 2.000 anys. Es tracta d’una troballa recent, soterrada i inèdita fins al moment... una important vil·la romana amb balneari, ubicada en una elevació a les vinyes de Ca l’Escuder i envoltada per un fort meandre de la riera de Lavernó... Al Penedès hi ha poques vil·les romanes i s’ha de preservar per al seu estudi posterior”.

Ambdues declaracions de BCIL es van aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea de Plans Transversals era ratificar l’acord de la Junta de Govern de pròrroga del contracte administratiu del Servei d’acompanyants del transport escolar. Albert Tort, president de l’Àrea, va informar que la pròrroga de 2 anys ja estava prevista en els plecs de condicions per a l’adjudicació del contracte.

La ratificació de la pròrroga es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat d’una primera moció encapçalada per tots els grups polítics del Consell Comarcal per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.

Montserrat Romagosa, portaveu del grup comarcal d’En Comú Guanyem Penedès, va explicar que “aquesta moció fa referència a la cada vegada més difícil accessibilitat als serveis que presten les entitats bancàries. L’aposta digital i la política d’estalvi de costos, amb cada vegada menys atenció personalitzada, perjudiquen de manera molt sensible la gent gran, la població amb pocs recursos digitals i els pobles més petits”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que a l’Alt Penedès hi ha 6 municipis que no tenen oficina bancària ni caixer automàtic.

La moció insta les institucions i administracions amb competències en l’àmbit financer a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures legislatives i de gestió. També insta el Govern de l’Estat a vetllar pel compliment de la Llei de protecció dels consumidors i usuaris per part de les entitats financeres, i del Protocol estratègic per reforçar el compromís social i sostenible de la Banca. Finalment, dona suport a la Proposició de Llei del Govern de la Generalitat per garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera.

Després es va debatre una segona moció presentada pel grup comarcal d’En Comú Guanyem Penedès per reclamar la posada en marxa del metro-bus Penedès que ha d’unir les 4 capitals comarcals penedesenques: Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.

Montserrat Romagosa va afirmar que “amb aquesta proposta de metro-bus circular (...) el Penedès gaudiria d’un sistema públic de mobilitat sostenible que beneficiaria la immensa majoria de la població resident i contribuiria a reduir la petjada ecològica”.

La moció insta a elaborar, en el marc de la Taula de Mobilitat del Penedès i en el termini de 6 mesos, una anàlisi de les necessitats i alternatives per establir aquest servei de metro-bus. Aquest estudi s’ha de compaginar i complementar amb l’estudi sobre el transport sanitari entre els hospitals de Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf. La moció també insta el Govern de la Generalitat a dur a terme durant l’any 2022 les actuacions incloses en les conclusions de l’anàlisi i a fer viable el servei de forma regular.

Finalment es va presentar una tercera moció per donar suport i adherir-se a la proposta de sol·licitud de concessió de la Creu de Sant Jordi a l’entitat Polifònica de Vilafranca.

Antoni Romeu, conseller comarcal de Cultura, va explicar que “la Polifònica compleix 75 anys d’història, té un llarg bagatge musical, cívic i cultural, i és coneguda per tothom a la comarca. La Creu de Sant Jordi es va crear per distingir les persones i entitats que han prestat serveis en el pla cívic i cultural en defensa de la identitat de Catalunya i la Polifònica és mereixedora d’aquesta distinció”.

Les 3 mocions es van aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 25 d’abril de 2022

Imatges relacionades

Destaquem