Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL ENCARREGARÀ UN ESTUDI SOBRE LA VIABILITAT DE CREAR UNS SERVEIS FUNERARIS PÚBLICS COMARCALS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar també una moció d’adhesió al projecte “No puc esperar”.

 

El dijous 8 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

 

 

La primera, l’aprovació de l’inventari de béns corresponent a l’exercici 2016 del Consell Comarcal (700.000 €) i del Consorci de Promoció Turística del Penedès (570.000 €). Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que l’inventari s’ha d’actualitzar i aprovar anualment per donar compliment a la normativa dels ens locals i inclou els terrenys, les construccions i el material immobilitzat. L’inventari es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació del cartipàs per aprovar la major dedicació del conseller comarcal que ostenta la presidència del Consorci de Promoció Turística. Ramon Carbó va explicar que es tractava d’adaptar la dedicació prevista inicialment al cartipàs a la dedicació real derivada del creixement del Consorci en els darrers anys. El punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, el PP; els vots en contra d’ERC i l’abstenció dels grups de la CUP-PA i Entesa.

El següent punt de l’ordre del dia del Ple era una proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la l’autorització de la cessió del contracte administratiu del servei de monitoratge del transport escolar a una nova empresa licitadora. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC i el PP; els vots en contra de la CUP-PA i l’abstenció d’Entesa.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

Tot seguit, va començar el debat sobre les mocions: la primera, l’adhesió a la campanya “No puc esperar”. Francesc Edo, conseller comarcal de Salut Pública, va explicar que aquesta iniciativa va sorgir de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya i de la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Amb aquesta campanya es vol identificar i deixar utilitzar els lavabos d’institucions, associacions, establiments hotelers i establiments comercials, de manera ràpida i gratuïta, a les persones amb malalties digestives. Aquesta persones disposaran d’una la targeta que els serà lliurada pels equips mèdics d’unitats de Malalties Inflamatòries Intestinals i serveis de l’Aparell Digestiu i que els servirà per identificar-se en els establiments col·laboradors. La moció es va aprovar per unanimitat i des del Consell Comarcal es traslladarà ara a tots els ajuntaments de l’Alt Penedès.

La segona moció la va presentar el grup comarcal de la CUP-PA i la va defensar la seva portaveu, la consellera Anna Baqués. Baqués va demanar que el Consell Comarcal estudiï la creació d’una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la comarca per abaratir els costos actuals dels serveis funeraris. També va demanar que els ajuntaments no prenguin decisions que puguin hipotecar el futur d’aquesta empresa pública en el cas que s’arribi a crear. Donat que el Consell Comarcal no disposa de recursos tècnics i materials per fer aquest estudi, es va aprovar per unanimitat de tots els grups aprovar la moció afegint un punt en que s’acorda demanar a la Diputació de Barcelona que faci un estudi de viabilitat previ.

Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2017
 

Destaquem