Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL I MICROBANK SUBSCRIUEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER REACTIVAR L'OCUPACIÓ I L'ACTIVITAT EMPRENEDORA

El conveni signat entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch; el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, i la directora territorial de CaixaBank a Catalunya, Maria Alsina, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l'entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedés és una administració local que presta serveis d'àmbit comarcal i supramunicipal a la ciutadania i als 27 ajuntaments de l'Alt Penedès. Compta, entre molts altres serveis, amb al Servei de Creació i Consolidació d'Empreses que forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat i és Centre Local de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant el primer semestre de 2021, MicroBank ha finançat a Catalunya 18.200 projectes amb impacte social per valor de 160,9 milions d’euros, dels quals 14.492 microcrèdits per valor de 83,3 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 2.699 per un import de 35,1 milions d’euros es van concedir per donar suport a emprenedors i microempreses.  Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.009 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 42,4 milions d’euros durant el primer semestre de 2021. 

Més de 300 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l’extensa xarxa d’oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

Vilafranca del Penedès, 2 de desembre de 2021

Destaquem