Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL INSTA EL MINISTERI DE FOMENT A MILLORAR L’ENCREUAMENT DE LA N-340 A SUBIRATS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar també una moció per garantir l’accés al transport públic a les persones amb mobilitat adaptada.

 

El dijous 20 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de la proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: ratificar l’acord de la Junta de Govern d’aprovació del conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments que participen en l’operació Penedès 360º i els annexes específics per a cada municipi. Francesc Olivella, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que els 14 ajuntaments que participen en aquest projecte de promoció turística promogut pel Consell Comarcal i que ha rebut 1.087.000 € de subvenció dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, han de signar el conveni per tal que el Consell Comarcal pugui gestionar el projecte en totes les seves fases. La proposta de ratificació es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit va començar el debat de les tres propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació del compte general del pressupost del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès corresponent a l’exercici 2016. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que els tancaments d’ambdós comptes eren positius. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC i el PP, i amb l’abstenció dels grups de la CUP-PA i Entesa.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost de 2017 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que la modificació era per incorporar al pressupost majors ingressos corresponents a les aportacions dels ajuntaments per dur a terme el projecte Penedès 360º i major ingressos corresponents a les subvencions de la Diputació de Barcelona per a l’Escola de Música i per a un projecte de Cultura. La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta d’aquesta Àrea era la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar la necessitat d’incorporar la figura d’un/a enginyer/a informàtic/a per aprofundir en la implantació de l’Administració electrònica i les dades obertes del portal de Transparència. La proposta es va aprovar per unanimitat.

A continuació va començar el debat de la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: ratificar l’acord de la Junta General de SUMAR, Empresa d’Acció Social, sobre la modificació dels seus estatuts socials. Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que la modificació té com a objectiu adequar els estatuts a la LRSAL i incorporar noves administracions públiques a aquesta empresa pública. Bosch també va explicar que SUMAR gestiona el Servei d’Ajuda Domiciliària per a persones amb dependència del Consell Comarcal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, ERC, Entesa i el PP, i amb els vots en contra de la CUP

El següent punt de l’ordre del dia del Ple era una proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la resolució del contracte del servei per al transport escolar de la ruta 29b. Xavier Lluch va explicar que s’havien unificat 2 rutes a petició de l’Ajuntament de Subirats i que per tant calia resoldre el contracte. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades tot les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat sobre les mocions: la primera, per instar el Ministeri de Foment a prendre mesures per millorar els encreuaments de la N-340 al seu pas per Subirats, en el tram de carretera que enllaça amb la BV-2428 i BP-2427 a l’accés a la urbanització de la Muntanya Rodona. Francesc Olivella, president del Consell Comarcal, va explicar que amb aquesta moció es volia donar suport a l’Ajuntament de Subirats en el que ha estat una reclamació reiterada i per evitar que hi hagi noves víctimes. La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, sobre la mobilitat adaptada als transports públics (tren i bus), la va presentar el grup comarcal d’ERC i la va defensar el conseller Pere Sàbat. La moció recull les dificultats amb què es troben les persones amb mobilitat adaptada per desplaçar-se amb transport públic (alçada de les andanes, impossibilitat de saber amb antelació els busos adaptats, canvis en els horaris i places adaptades ocupades per seients, entre d’altres). La moció s’adreça al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al Ministeri de Foment perquè preguin les mesures necessàries per posar-hi solució. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Al final del Ple es va incorporar a l’ordre del dia pel procediment d’urgència un punt que preveu l’increment de l’1% de les retribucions globals del personal del Consell Comarcal, amb efectes des de l’1 de gener de 2017. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat.

Vilafranca del Penedès, 26 de juliol de 2017

 

Destaquem