Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL REGULA ELS PREUS DE LES CLASSES ON LINE DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar unificar els preus del transport escolar no obligatori

El dijous 11 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per donar compte de 2 acords de la Junta de Govern sobre els projectes del Consell Comarcal cofinançats pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020): l’adjudicació del contracte per a l’execució de la Museïtzació del Cava Centre de Sant Sadurní d’Anoia i el contracte per al subministrament i la instal·lació de material per a l’enllumenat públic de 6 municipis.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que la primera actuació estava inclosa dins l’operació “Penedès 360º” i consistia en la renovació i modernització de la museografia del Centre d’Interpretació del Cava per tal de diferenciar-la de l’oferta turística privada i fer-la més interessant per a un ventall més ampli de públic. “L’objectiu final d’aquestes obres, que començaran en breu, és millorar l’oferta turística de Sant Sadurní per convertir el municipi en una destinació turística de primer ordre”.

“La segona actuació està inclosa dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat” i és necessària per continuar amb el canvi de lluminàries que el Consell Comarcal està fent a 16 municipis de l’Alt Penedès”. El contracte aprovat per la Junta de Govern consistia en el subministrament de material complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat públic de Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Pere de Riudebitlles.

En els següents punts de l’ordre del dia del plenari comarcal es van portar a aprovació 6 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

La primera, la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal; en concret, es proposava que les 3 places d’arquitecte, enginyer i enginyer tècnic passessin de personal laboral a personal funcionari.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar els motius del canvi: “durant els anys 2019 i 2020 el Consell Comarcal va crear dues places d’enginyer per prestar serveis d’assistència tècnica als petits municipis de la comarca. Per sol·licitar subvencions de la Diputació de Barcelona per prestar serveis d’Arquitectura i Enginyeria als petits municipis, durant l’any 2021 el Consell Comarcal s’ha adherit al Protocol General de la Diputació per a la prestació de serveis d’assistència als municipis de fins a 5.000 habitants. I, d’acord amb les condicions de concertació, les places d’enginyers i arquitectes han de ser de funcionaris interins o funcionaris de carrera, per la qual cosa es proposa el canvi en la plantilla de personal del Consell Comarcal”.

La primera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC i la CUP.

La segona proposta era l’aprovació de les bases generals dels processos selectius de personal laboral i funcionarial del Consell Comarcal. Carles Morgades va explicar perquè calia actualitzar les bases aprovades l’any 2018: “per incorporar una recomanació que hem rebut del Síndic de Greuges, en el sentit de permetre que les persones que participen en aquests processos selectius puguin triar el mitjà amb el qual es relacionen amb el Consell Comarcal; per modificar els apartats sobre gestió i publicació dels documents per adaptar-los a la gestió electrònica dels procediments, i per actualitzar el redactat a la nova normativa sobre protecció de dades personals”.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta era l’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. Albert Tort, president de l’Àrea de Plans Transversals i conseller d’Ensenyament, va explicar els canvis respecte de l’any anterior “Hem congelat els preus; no els hem incrementat segons l’IPC. Com a novetat, l’ordenança preveu els preus per a les classes on line (un 10% més econòmiques que les classes presencials). Durant el primer tram de la pandèmia, mestres, alumnes i famílies van fer un esforç per adaptar-se a la nova situació, i les classes on line han tingut una bona acceptació i uns bons resultats”.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC, la CUP i ECGP.

La quarta proposta era l’aprovació de la creació de l’ordenança reguladora del preu públic del servei de transport escolar no obligatori. Albert Tort va explicar: “També hem congelat els preus del curs passat. La novetat és que hem unificat en una mateixa ordenança els preus per a l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris i l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que no té dret a la gratuïtat del transport escolar (per estar escolaritzat en un centre diferent a l’assignat o perquè el centre educatiu està ubicat en el terme municipal de residència”).

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda es va aprovar també amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC i la CUP.

La cinquena proposta de l’Àrea era el nomenament de representants del Consell Comarcal a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTÚ). Lluís Valls, conseller comarcal de Mobilitat, va ser proposat com a representant a l’Assemblea General, i Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va ser proposat com a representant al Comitè Executiu.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP; el vot en contra d’ERC, i l’abstenció dels grups de la CUP i ECGP.

La darrera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la compatibilitat per al desenvolupament d’una segona activitat com a docents, en dedicació parcial, de dues treballadores del Consell Comarcal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord de l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2021

 

Imatges relacionades

Destaquem