Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL JACIMENT DE CAL PONS, A PONTONS, DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a proposta de l’Ajuntament del Pontons, va aprovar la declaració d’aquest nou BCIL que serà inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.

 

El dijous 14 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre una proposta la l’Àrea d’Economia i Hisenda: una modificació del pressupost de 2018.

Ramón Carbó, president de l’Àrea, va informar que es tractava d’aplicar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per dur a terme diferents projectes de Serveis Socials, Cultura i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

Tot seguit va començar el debat sobre les dues propostes de l’Àrea de Plans Tranversals. La primera, la pròrroga del contracte de gestió del servei de monitoratge dels autobusos de transport escolar. El president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va explicar que quan es va resoldre el concurs inicialment es va fer una adjudicació per 2 anys i es preveure una pròrroga única per 2 anys més. Donat que els informes sobre la prestació del servei són satisfactoris, es considerava oportú proposar l’aprovació d’aquesta pròrroga. Hi van votar a favor els grups del PDeCAT, PSC-CP i el PP; es va abstenir Entesa i hi va votar en contra la CUP-PA.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Transversals consistia en la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del jaciment alfarer d’Hortes de Cal Pons, al municipi de Pontons.

Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va argumentar la proposta: “el jaciment va estar en funcionament entre els segles V i II aC i consisteix en una bòvila ceràmica de 7 forns, estructures per pastar el fang i per tornejar i fornejar les peces, espais de magatzem, una zona d’extracció d’argiles i diferents nivells d’abocaments ceràmics. Aquest nucli alfarer ibèric estava destinat a la producció de ceràmica; bàsicament àmfores, que es portaven en carro fins a Vilanova i Tarragona, des d’on s’embarcaven i viatjaven per tota la Mediterrània plenes d’oli i vi”. Actualment la major part del jaciment excavat està cobert per capes de terra i els materials trobats estan dipositats al Vinseum.

Lluís Caldentey, conseller comarcal i alcalde de Pontons, va aclarir que, “malgrat la declaració de BCIL, el jaciment continua sent de propietat privada. El propietari no hi podrà fer obres que comportin remoure el terreny, però la conservació anirà a càrrec de la Generalitat i l’Ajuntament”.

La declaració de Bé Cultural d’Interès Local és una figura de protecció patrimonial destinada a preservar béns immobles per part dels ajuntaments i obre les portes a poder demanar subvencions per a la seva conservació. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 19 de juny de 2018
 

Destaquem