Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL APROVA UNA MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS I EL RETORN DELS EXILIATS

La moció va ser consensuada pels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa i es va aprovar en el Ple ordinari del 19 d’abril.

 

El Ple va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i amb 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarc al de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès corresponents a l’exercici 2017. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va informar que “les dues liquidacions són positives, amb 793.767 i 53.482 € de romanent respectivament, la qual cosa permet afrontar l’exercici 2018 amb seguretat”.

 

 

La segona proposta era un expedient de modificació del pressupost de 2018. Ramon Carbó va explicar que calia suplementar partides per incorporar subvencions de la Generalitat i aportacions dels ajuntaments. La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’addenda per a l’any 2018 del Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal per a la realització d’actuacions en matèria de Consum. El vicepresident Ramon Carbó va informar que es tractava d’acceptar l’aportació anual de la Generalitat per gestionar l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor i que l’aportació havia augmentat respecte de l’any 2017 per raó de l’efectivitat del Consell Comarcal en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió. L’addenda es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord de l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació va començar el debat d’una moció consensuada per tots els portaveus dels grups polítics, excepte el PP, per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. Entre d’altres, la moció declara la vulneració de les llibertats de les persones i la persecució de la lliure expressió, la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir de la ciutadania. També denuncia la manca de separació de poders de l’Estat espanyol i seva la manipulació i la coacció dels mitjans de comunicació, i apel·la a les institucions europees i a la justícia internacional perquè intercedeixin de manera immediata i garanteixin el respecte als drets de la ciutadania de Catalunya. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels consellers i conselleres del PDeCAT, ERC, la CUP-PA i Entesa i 5 consellers del PSC-CP. Hi va votar en contra el conseller del PP i es van abstenir 3 consellers del PSC-CP.

La sessió plenària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 20 d’abril de 2018

 

Destaquem