Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS POSA EN VALOR ELS VITICULTORS

El Ple també va aprovar una moció sobre la gestió del procés de reobertura escolar

El dijous 11 de juny es va celebrar telemàticament Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van presentar les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’inventari de béns corresponent a l’exercici 2019 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. El president de l’Àrea, Carles Morgades, va explicar que cada any, un cop aprovada la liquidació de l’exercici, cal fer la formalitat d’actualitzar el valor comptable dels béns i descomptar les amortitzacions. L’inventari es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2020. Carles Morgades va especificar els projectes que es volen finançar per valor de 20.000 € provinents de majors ingressos, transferències de partides i romanents de Tresoreria: un conveni amb l’Ajuntament de Mediona per a la promoció de Productes de la Terra, el suport al Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès, la contractació de personal per al Servei de Mediació, activitats de suport al teixit empresarial i la neteja dels locals de la nova oficina de Serveis Tècnics del Consell Comarcal. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació del règim de dedicacions de membres de la corporació. El president de l’Àrea, Carles Morgades, va explicar que la nova consellera del PSC-CP tindrà dedicació parcial i les mateixes funcions i responsabilitats que la consellera substituïda. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat i el PSC-CP, l’abstenció d’ECGP i el vot en contra dels grups d’ERC i la CUP.

Tot seguit va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de Plans Transversals: declarar deserts 7 lots del procediment de licitació del contracte del servei de transport escolar i iniciar un procediment negociat per a l’adjudicació dels contractes que han quedat deserts. Albert Tort, president de l’Àrea i conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar que es van licitar les 43 rutes de transport escolar en forma de lots per afavorir les PIME, i que donat que han quedat 7 rutes sense adjudicar perquè no s’han presentat ofertes calia continuar la contractació mitjançant un procediment negociat. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat, el PSC-CP, la CUP i ECGP, i amb l’abstenció del grup d’ERC.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord previstes a l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte de l’adscripció de les noves conselleres comarcals, Cristina de la Cruz (PSC-CP) i Alba Mitjans (CUP), als respectius grups polítics comarcals i a les comissions informatives corresponents. També va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el vicepresident Albert Tort va presentar una moció proposada per l’Equip de Govern sobre la gestió del procés de reobertura escolar. “La moció posa de relleu la col·laboració institucional del Servei Comarcal d’Ensenyament amb la Generalitat i els ajuntaments. S’ha prioritzat que les coses tiressin endavant” i demana “que el Departament d’Educació reforci la coordinació amb el món local i la comunitat educativa per planificar el procés de reobertura dels centres educatius, de manera que es tingui en compte la realitat i les necessitats de cada territori”.

La moció reclama també que s’estableixin mesures de compensació econòmica per als ajuntaments i els consells comarcal, per fer front als importants sobrecostos derivats de les instruccions del Departament d’Educació. I emfatitza la importància de recuperar l’ensenyament presencial, perquè facilita la conciliació familiar i no penalitza l’alumnat més vulnerable. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit, la consellera comarcal d’Agricultura, Sílvia Pérez, va presentar una segona moció, de la coalició JuntsxCat, per posar en valor els viticultors del Penedès. La moció parteix de la preocupació per la pèrdua econòmica que pot suposar aquest any el fet que molt de raïm quedi al cep; preocupació que s’afegeix a les pèrdues econòmiques derivades de la crisi de la COVID-19. Sílvia Pérez va afirmar que “és un problema estructural causat sobretot per la dependència de gran part del sector de la DO Cava i de la seva estratègia comercial de preus baixos. Els viticultors formen part d’un model turístic, paisatgístic i de territori; si perdem la primera baula, se’n ressent tota la cadena”.

La moció insta el Departament d’Agricultura a donar ajudes econòmiques directes a la no verema per reduir l’estoc de vi i proposa destinar una part dels excedents de vi a l’elaboració d’alcohol per a ús sanitari o industrial. També insta el Departament a convocar la Taula del Vi i establir un preu mínim per litre, per sota del qual sigui il·legal comprar o vendre.

Una altra mesura que proposa la moció és eliminar el Registre Vinícola de Catalunya i les inscripcions al CR Cava, fer ajudes a l’arrancada, abolir la normativa dels drets de plantació i posar fi al tràfic i la venda de paper amb saldo de vi amb DO. Aquesta segona moció també es va aprovar per unanimitat dels grups comarcals.

Dins la part de control, es va prendre coneixement també de la renúncia de la consellera comarcal de la CUP, Arantxa Fernández.

La sessió plenària va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2020

Destaquem