Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL SERVEI D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS INFORMA I ORIENTA LES PERSONES PROPIETÀRIES D’HABITATGES LLOGATS, AMB RELACIÓ A LES AFECTACIONS DE LA COVID-19

Com a conseqüència de les repercussions econòmiques del confinament, alguns llogaters tenen dificultats per pagar el lloguer. Per aquest motiu, l’Estat ha adoptat un conjunt de mesures que afecten els contractes de lloguer dels habitatges habituals i que repercuteixen directament en propietaris i llogaters.

A la pàgina web del Consell Comarcal, es pot consultar tota la informació sobre aquestes mesures i altres mesures, actualitzada i amb resums que en faciliten la comprensió.

El Servei Comarcal d’Habitatge es posa també a disposició de les persones propietàries d’habitatges, que hagin rebut alguna proposta dels seus llogaters per retardar el pagament del lloguer, o que creguin que rebran alguna sol·licitud en aquest sentit, i vulguin arribar a un acord amb els llogaters.

Els propietaris que no siguin grans tenidors (que tinguin menys de 10 habitatges en propietat) tenen l’opció, no obligatòria però si recomanable, d’arribar a un acord amb els llogaters per ajornar el pagament del lloguer. Els propietaris grans tenidors tenen unes obligacions determinades pel RDL 11/2020.

Mentre duri l’estat d’alarma, els propietaris no poden interposar cap demanda judicial per l’impagament de lloguers (cal recordar que les denúncies per aquest concepte es presenten als jutjats i no pas a la policia). A més, tots els contractes d’arrendament que finalitzin des de l’1 d’abril i fins a 2 mesos després que s’acabi l’estat d’alarma, queden prorrogats obligatòriament per un termini de 6 mesos. Per tant, no cal comunicar la finalització del contracte, perquè no tindrà efectes si el llogater sol·licita la pròrroga.

Alguns llogaters amb dificultats per al pagament del lloguer, que compleixin els requisits establerts en les corresponents convocatòries, podran accedir a ajuts i a finançament que els facilitaran el pagament dels possibles deutes.

Al seu torn, els propietaris que estiguin pagant una hipoteca per un habitatge llogat podran demanar una moratòria de fins a 3 mesos per al pagament de les quotes de la hipoteca.

Atesa la complexitat de la situació i de les normatives dictades per l’Estat -algunes pendents de concretar-, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès està a disposició de totes les persones, propietàries o llogateres, mitjançant -i preferiblement-  el correu electrònic habitatge@ccapenedes.cat o, si no és possible, trucant al telèfon 608 757 665 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i els dijous a la tarda, de 17 a 19 h).

Vilafranca del Penedès, 22 d’abril de 2020

Destaquem