Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ELS MICROCRÈDITS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS AL CONCURS INTERNACIONAL DE BONES PRÀCTIQUES DE NACIONS UNIDES

El Ministeri de Foment ha seleccionat el projecte “Microcrèdits socials per facilitar l’accés a l’habitatge o per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual” del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per concórrer a l’11è Premi Internacional de Dubai en el marc del Concurs Internacional de Bones Pràctiques que convoca les Nacions Unides.

 

L’any 1995 les Nacions Unides van crear el Programa de Millors Pràctiques i Lideratge Local, amb l’objectiu de promoure polítiques i estratègies efectives per al desenvolupament sostenible dels assentaments humans mitjançant la informació i els coneixements sobre experiències i solucions d’eficàcia provada. En el marc d’aquest programa, es duen a terme dues iniciatives: la Base de Dades de Bones Pràctiques publicada a Internet (http://www.bestpractices.org) i el Premi Internacional de Dubai, que identifica i incentiva les experiències.

La Nacions Unides consideren que una actuació és una “bona pràctica” quan té un impacte demostrable i tangible en la millora de las condicions de vida de les persones, és el resultat de la col·laboració eficaç entre els sectors públic, privat i civil; és socialment, culturalment, econòmicament i ambientalment sostenible i duradora; contribueix a l’enfortiment de la comunitat i de la seva capacitat d’organització, i fa especial atenció a la resolució dels problemes d’exclusió social.

 

 

El Premi Internacional de Dubai, que es lliurarà el 2017, té com a objectius millorar la política pública sobre la base d’allò que funciona, sensibilitzar les persones que prenen decisions i l’opinió pública sobre possibles solucions als problemes socials, econòmics i ambientals comuns, i compartir i transferir coneixements, destreses i experiències a través de la xarxa i entre iguals.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès atorga microcrèdits sense interès ni despeses de constitució, fins a un màxim de 3.000 euros, per afrontar problemàtiques o necessitats relacionades amb l’habitatge (despeses inicials de lloguer, aturada de processos de desnonament de lloguer, avançament d’ajuts atorgats per la Generalitat i pendents de cobrament, etc.). Les persones beneficiàries retornen el crèdits íntegres al Consell Comarcal en terminis adequats als seus ingressos, amb la qual cosa el capital disponible per a nous microcrèdits es manté intacte.

El Servei Comarcal d’Habitatge va posar en marxa els microcrèdits l’any 2014 amb una partida inicial de 8.000 euros. Des d’aleshores, s’han concedit 31 microcrèdits (16 durant aquest any) i el capital disponible s’ha incrementat a 20.000 euros (15.000 euros de recursos propis i 5.000 euros aportats per la Diputació de Barcelona dins el Catàleg de Serveis de 2016). Durant l’any 2017, el Consell Comarcal incrementarà la partida donat que l’experiència obté resultats satisfactoris any rere any i per tal de poder arribar a més persones.

Vilafranca del Penedès, 3 de novembre de 2016
 

Destaquem