Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INFORME DE LA COMISSIÓ INTERCONGRESSUAL DE LA GENT GRAN DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF

El divendres 19 d’octubre, es va presentar al Campus del Parc de Castellolí, l’Informe de seguiment dels acords del 7è Congrés de la Gent Gran de Catalunya.

 

A les portes del 8è Congrés, els Consells de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, amb la col·laboració del personal dels Serveis Socials dels 3 consells comarcals, han elaborat un informe sobre la situació de les persones grans a les tres comarques. L’informe repassa 6 grans àmbits d’interès: dependència, sanitat, fiscalitat, maltractaments, participació i representació política, i mitjans de comunicació.

 

 

 

En la presentació de l’informe, el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, va destacar la transversalitat amb què s’ha elaborat i va animar les persones grans “a posar-se en política per dedicar-se al bé comú i fer evolucionar la societat”. Al seu torn, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va afirmar que “l’informe ens pot ajudar a fer més coses i fer-les millor”. El compromís d’ambdós consells comarcals és elevar aquest informe als respectius consells d’alcaldes per tal que les necessitats i la voluntat de la Gent Gran estiguin més presents en les polítiques locals.

Pel que fa a l’àmbit de la dependència, es constata que “la teoria és una i la realitat és una altra”, perquè no hi ha suficients recursos econòmics per fer realitat els serveis, les prestacions, el suport i els professionals previstos a la Llei.

En l’àmbit de la sanitat, l’informe explica que els programes sociosanitaris destinats a les persones grans són insuficients i no estan desenvolupats de manera homogènia a les tres comarques.

 

 

 

Pel que fa a la fiscalitat, en alguns municipis hi ha avantatges fiscals per a les persones majors de 65 anys, però vinculats a la seva situació econòmica.

L’àmbit dels maltractaments a les persones grans ha viscut canvis importants, ja que a les 3 comarques s’han aprovat protocols d’actuació i això ha fet que s’incrementés significativament el nombre de casos detectats.

En l’àmbit de la participació i la representació política, l’informe constata que hi ha molt poques persones grans ocupant càrrecs electes; les dones, malgrat tenir una esperança de vida més llarga, no participen proporcionalment en els òrgans decisoris, i els consells de gent gran no són tinguts suficientment en compte.

Finalment, pel que fa als mitjans de comunicació, l’estudi explica que encara no s’han eradicat els estereotips i els prejudicis sobre les persones grans, alhora que reconeix als mitjans de comunicació la voluntat de lluitar contra els estereotips i els prejudicis.

 

 

 

A més de fer una diagnosi sobre aquests 7 àmbits d’interès, l’Informe fa un seguit de propostes per promoure canvis que dignifiquin la vida de les persones grans. Algunes d’aquestes propostes són: crear una Llei de les persones grans; fer protocols de prevenció, detecció i abordatge de les situacions de maltractament a totes les comarques i crear equips especialitzats per atendre aquestes situacions; instar els partits polítics a incloure persones majors de 65 anys en llocs rellevants de les llistes electorals, i unificar la gestió de la Llei de Dependència.

L’informe de la Comissió Intercongressual de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf es pot consultar clicant sobre aquests enllaços:

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 22 d’octubre de 2018
 

Destaquem