Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’ALT PENEDÈS RECUPERARÀ LES PLACES RESIDENCIALS PER A LA GENT GRAN L’ANY 2015

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va entrevistar amb la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat per plantejar-li alguns temes en l’àmbit de Serveis Socials

 

El dimecres 12 de febrer, una delegació de l’Alt Penedès formada pel president del Consell Comarcal, Francesc Olivella; la vicepresidenta responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Maria Rosell, i el diputat provincial i alcalde de Torrelavit, Ramon Riera, es va reunir amb la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, Neus Munté, i la directora general de l’Institut Català de Serveis Socials (ICASS), Carmela Fortuny, La reunió havia estat sol•licitada des del Consell Comarcal per tractar diferents temes de Serveis Socials en l’àmbit de les seves competències.

Francesc Olivella va plantejar la necessitat de recuperar la totalitat de les places concertades que hi havia a la comarca de l’Alt Penedès l’any 2013, abans que tanqués la Residència de Pacs del Penedès. Aquestes places es van recuperar parcialment reconvertint places sociosanitàries del Centre Ricard Fortuny en places residencials, però des del Consell Comarcal es considera que aquesta solució només pot ser provisional i que cal tornar a les xifres de places sociosanitàries i residencials de 2013. La manca de places residencials a la comarca fa que el nombre de visites que podrien rebre les persones grans ingressades en residències es vegi reduït per les dificultats que comporta haver-se de desplaçar en vehicles particulars fora de la comarca.

El president del Consell Comarcal va explicar que a l’Alt Penedès no hi ha places residencials públiques, totes són places concertades en centres col•laboradors. Això provoca que hi hagi persones que necessiten una plaça residencial però que no hi poden accedir per manca de recursos econòmics i que les residències vegin minvats els seus ingressos i tinguin dificultats per poder sostenir el negoci. La consellera Neus Munté es va comprometre a restituir, al llarg de 2015, les places residencials existents a l’Alt Penedès l’any 2013.

Francesc Olivella va demanar també a la consellera que el Departament de Benestar Social i Família creï també places per a les persones que, sense haver assolit el grau de dependència 2, tenen un perfil que requereix l’acolliment residencial. Ara per ara, els ajuntaments i el Consell Comarcal s’han de fer càrrec del pagament d’aquestes places sense tenir recursos específics.

La vicepresidenta del Consell Comarcal responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Maria Rosell, va explicar les dificultats del personal de Serveis Socials que ha d’atendre els usuaris que, tenint concedides prestacions econòmiques, no reben els ingressos. Actualment hi ha retard en el cobrament dels ajuts a la dependència, les pensions no contributives i els PIRMI (ajuts econòmics per a les persones que han exhaurit qualsevol altra prestació econòmica).

En la mateixa línia, el president del Consell Comarcal va demanar a la consellera que s’agilitin els pagaments pendents dels anys 2012 i 2013 vinculats al contracte programa que el Consell Comarcal té signat amb la Generalitat per a la prestació de la totalitat dels serveis d’atenció a les persones.

Un altre punt que es va tractar a la reunió va ser l’augment de casos en l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Alt Penedès, dependent del Consell Comarcal. El nombre de casos atesos s’ha incrementat més d’un 20% en només un any i és previsible que continuï creixent, per la qual cosa l’equip es pot veure desbordat. La consellera es va comprometre a intentar reforçar l’equip amb una persona a temps parcial, compartida amb un EAIA d’una comarca propera.

Un últim tema que es va tractar a la reunió va ser el fet que des del mes de gener de 2014 el Servei de Valoracions de la Dependència, que abans estava ubicat al Centre Ricard Fortuny de Vilafranca, ha traslladat la seva seu a l’Hospitalet de Llobregat i és gestionat pel Consorci Sanitari Integral. Això ha comportat una pèrdua per al territori, perquè els professionals s'han de desplaçar per fer la valoració. La consellera de Benestar Social i Família va informar que, quan sigui possible per temes pressupostaris, es crearà un nou SEVAD a l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2014
 

Destaquem