Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’ALT PENEDÈS TINDRÀ UN PLA COMARCAL D’ACOLLIDA PER A LES PERSONES REFUGIADES

El Ple del Consell Comarcal va aprovar la creació d’una comissió de treball amb diferents agents i administracions per preparar i coordinar l’estada dels refugiats.

 

El dijous 17 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar a votació una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones per al nomenament, com a representants a l’Assemblea del Fons Català de Cooperació i a la Junta General del Consorci d’Acció Social de Catalunya, del conseller comarcal de Cooperació, Raimon Gusi, i del president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, respectivament.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es van debatre 2 punts: el primer, l’expedient de modificació de crèdit número 4 del pressupost de 2015, i el segon, la ratificació d’un decret de Presidència per a l’extinció del contracte de neteja per incompliment de les condicions pactades.

Pel que fa a l’Àrea de Plans Transversals, es va presentar un únic punt consistent en la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per a la pròrroga del contracte amb l’empresa que gestiona el servei de monitoratge del transport escolar a la comarca. El contracte es va signar inicialment per al curs escolar 2012-2013 i s’ha anat prorrogant durant els següents cursos escolars perquè, tal com va explicar el conseller comarcal d’Ensenyament, Jordi Bosch, l’empresa presta correctament el servei i no ha deixat un sol dia de cobrir les baixes.

Un cop finalitzades les propostes de les àrees i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, va començar el debat i l’aprovació de la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. La moció demanava, entre d’altres, majors recursos per dur a terme l’acollida, augmentar el nombre de places d’asil de l’Estat espanyol, donar suport als països a través dels projectes de cooperació internacional, sol·licitar als municipis de l’Alt Penedès que s’ofereixin com a territori d’acollida i elaborar un Pla d’Acollida Comarcal. Els diferents grups van coincidir que els recursos econòmics que es destinin a l’acollida de les persones refugiades no han d’anar en detriment dels recursos dels Serveis Socials bàsics ni dels que es destinen a les persones immigrades; van destacar que els ajuntaments han estat a l’alçada quan ha calgut crear anteriorment una xarxa d’acollida (Catalunya per Bòsnia) i van aprovar la creació d’una comissió de treball formada pel Consell Comarcal, els ajuntaments, les entitats i persones expertes, per tal de preparar i coordinar l’acollida a nivell comarcal. El conseller comarcal de Cooperació, Raimon Gusi, va informar que el Fons Català de Cooperació està elaborant un projecte d’Emergència, que el Govern de l’Estat hi destinarà recursos dins el pressupostos de 2016 i que la Diputació de Barcelona també hi assignarà recursos econòmics i tècnics específics.

Vilafranca del Penedès, 21 de setembre de 2015

 

Destaquem