Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’INTERVENTOR DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS ANUNCIA LA SEVA JUBILACIÓ

En el darrer plenari, celebrat el dijous 10 d’octubre, Antoni Peiret, interventor des dels inicis de la corporació, es va acomiadar dels consellers i conselleres comarcals davant la seva imminent jubilació

El dijous 10 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va portar a aprovació sol·licitar una subvenció per a les actuacions a incloure dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2024.

Donat que el termini de sol·licitud finalitza el dia anterior a la celebració del proper Ple ordinari del Consell Comarcal, també es va portar a aprovació delegar en la Junta de Govern l’aprovació dels projectes objecte de sol·licitud.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea, va explicar que el Consell Comarcal presentarà una sol·licitud dins la línia de subvencions per a inversions i que els criteris per prioritzar els projectes susceptibles de ser presentats a la convocatòria s’estan treballant des dels Serveis Tècnics. També va demanar als grups comarcals que fessin arribar propostes de criteris a tenir en compte per determinar quins projectes s’inclouran dins la sol·licitud.

Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar de la propera jubilació de l’interventor del Consell Comarcal, Antoni Peiret, que es farà efectiva durant el mes d’octubre. Antoni Peiret ha estat interventor des que es va constituir el Consell Comarcal l’any 1988. El president va destacar la “professionalitat impecable” de l’interventor i va afirmar que “gràcies a ell estem en una situació econòmica excel·lent” (sense endeutament). Per això, li va agrair la feina feta i li va desitjar una bona jubilació.

Antoni Peiret va respondre agraint la confiança de tots els presidents comarcals, gerents, consellers d’Hisenda, consellers de Govern i consellers de l’oposició, amb qui ha treballat ininterrompudament al llarg de 32 anys. També va agrair “l’ajuda inestimable del personal de Tresoreria, Intervenció i Secretaria”, i “la col·laboració lleial de tots els caps de servei i treballadors del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès”. “M’he sentit molt “arropat”, m’han demostrat sempre gratitud, per això he estat tants anys amb vostès”.

El secretari, Xavier Rodado, parlant de l’interventor, va afegir que “per a tots els secretaris-interventors dels ajuntaments petits ha estat sempre un referent; acudíem a ell quan teníem algun dubte... Per sobre de tot posava la vocació de servidor públic”.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2019

Destaquem