Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LA FRESQUERA DE CAL PAU VIDAL, LA COOPERATIVA DEL FORN DE PA I LA SALA DEL CAFÈ, A SANT CUGAT SESGARRIGUES, NOUS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a proposta de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, va aprovar la declaració d’aquests nous BCIL que seran inscrits en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.

 

 

 

El dijous 11 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre tres propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, una nova ordenança per regular els preus públics del lloguer de les carpes del Consell Comarcal. El Consell posa a disposició dels ajuntaments 27 carpes petites i una carpa d’envelat per a la celebració de tot tipus de fires i activitats organitzades per l’ajuntament o per les entitats del municipi. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que els preus inclouen el transport, el muntatge, el desmuntatge i el manteniment de les carpes. L’ordenança es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, la CUP-PA, Entesa i el PP, i amb l’abstenció dels consellers d’ERC.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la primera modificació de crèdit del pressupost de 2016. Ramon Carbó va explicar que calia incorporar majors ingressos per dos conceptes: “els ingressos extraordinaris provinents de la Generalitat per als Plans Integrals de Formació en matèria de Joventut i els ingressos ordinaris provinents dels ajuntaments en concepte de lloguer de les carpes”. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, Entesa i el PP, i amb l’abstenció dels concerts d’ERC i la CUP-PA.

La tercera proposta de l’Àrea consistia a declarar deserta l’adjudicació del contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal i aprovar l’inici d’un nou expedient per contractar aquest servei. Ramon Carbó va explicar que les ofertes presentades en el procediment d’adjudicació no complien els requisits del concurs i que, per tant, es va declarar desert. La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit va començar el debat de les sis propostes de l’Àrea de Plans Tranversals. La primera, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’aprovació del Pla d’Acció 2016-2017 del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès. Jordi Bosch, conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar que el Consell d’Alcaldes ja havia ratificat el Pla d’Acció per als dos propers anys i que s’havia fet la primera reunió amb els regidors i regidores d’Ensenyament per acordar les primeres dues accions: l’estudi sobre la situació actual i l’elaboració de propostes de futurs sobre les llar d’infants municipals i l’estudi i l’elaboració de propostes sobre els ajuts a l’escolarització que atorguen els ajuntaments. La ratificació de l’acord es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció de les conselleres de la CUP-PA.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Tranversals era la ratificació dels acords de la Junta de Govern sobre la resolució dels ajuts individuals de menjador del curs 2015-2016, per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics. Jordi Bosch va explicar que fins ara s’han atorgat 1.410 ajuts per valor de 748.000 € i va afirmar que “el Consell Comarcal manté el seu compromís, per tercer curs consecutiu, de pagar aquests ajuts a les escoles el dia 15 de cada mes per tal que els recursos arribin ràpidament a l’alumnat econòmicament més necessitat”. Aquests acords van ser ratificats per unanimitat de tots els grups comarcals.

La tercera proposta de l’Àrea era la ratificació de l’acord del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística sobre la modificació parcial dels seus estatuts. Ramon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va explicar que el Consorci ha d’adaptar els seus estatuts al nou marc legal i que el Consell Comarcal, com a ens consorciat, ha de ratificar aquesta adaptació. En concret, les modificacions dels estatuts afecten aspectes com la concreció de l’adscripció i les funcions del Consorci, el règim jurídic del personal i el procediment de separació dels consorciats. La proposta va ser aprovada amb el vot a favor de CiU, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció del grup comarcal de la CUP-PA.

 

 

 

La quarta proposta de l’Àrea de Plans Transversals era la declaració com a Béns Culturals d’Interès Local de la Fresquera de Cal Pau Vidal, la Cooperativa del Forn de Pa i la Sala del Cafè, al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. La fresquera, d’origen medieval, és una cavitat excavada al subsòl de la plaça de l’Església, orientada al nord per evitar la calor del sol i destinada a l’emmagatzematge de queviures, vins i licors (especialment els delmes cobrats per la parròquia). Donat que l’accés original va quedar enfonsat, s’ha habilitat una entrada per l’antiga casa de Cal Pau Vidal i s’ha condicionat aquest edifici com a centre d’interpretació de la fresquera. La Cooperativa del Forn de Pa i la Sala del Cafè formen part del conjunt patrimonial de l’antic Sindicat Agrícola Cooperatiu de Sant Cugat i van ser construïdes els anys 1921-1922. S’hi exposen eines i maquinària antigues i en destaquen el forn de pa original i una màquina de pastar pa feta de ferro. A la Sala del Cafè hi ha una sala amb escenari on s’hi fan tot tipus de reunions, balls, xerrades, festes i actes socials. Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, juntament amb Raul Casado i Dolors Estruga, consellers comarcals i regidors del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, van demanar el vot a favor de la declaració d’aquests nous BCIL i van rebre el suport de tots els grups comarcals

La darrera proposta de l’Àrea era l’aprovació de la darrera pròrroga del contracte per a la prestació de diferents serveis de suport tècnic als ajuntaments en matèria de Joventut. Xavier Lluch, president de l’Àrea i conseller comarcal de Joventut, va explicar que es proposava allargar un any més el contracte, amb les mateixes condicions, abans de la celebració d’un nou concurs d’adjudicació. La proposta es va aprovar també per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, el plenari va prendre coneixement de la renúncia de la consellera comarcal Maria Rosell, que properament prendrà possessió del càrrec de diputada al Parlament de Catalunya en representació de la comarca de l’Alt Penedès. Maria Rosell va dir que sentia “sensacions contraposades, d’alegria i tristesa... han estat 5 anys molt satisfactoris però ara començo una nova etapa al Parlament de Catalunya en un moment històric per al país”. Rosell va agrair a la resta de grups comarcals la facilitat per arribar a acords sense discussions, als treballadors de la casa el suport rebut en tot moment i als companys de grup i al president totes les experiències viscudes i tot allò après com a consellera comarcal.

El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de febrer de 2016
 

Destaquem