Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MESURES URGENTS PEL COVID-19 QUE AFECTEN LES PERSONES CONSUMIDORES

L’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès informa sobre la repercussió del Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Una de les mesures més importants, des del punt de vista de les persones consumidores, és la moratòria per al pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge habitual, en el cas de les persones que pateixin dificultats extraordinàries per fer-hi front. El termini per sol·licitar aquesta moratòria serà de quinze dies després de la finalització de la vigència del Reial decret llei que dicta aquesta mesura.

Un altre termini que també està aturat, mentre duri l’estat d’alerta, és el termini per a la devolució de productes, tant si han estat comprats en botigues presencials com a distància.

També han quedat aturades totes les operacions de portabilitat de serveis de telefonia i Internet, per garantir que el manteniment d’aquests serveis i evitar l’entrada d’operaris en els domicilis particulars.

Uns altres subministraments garantits són la llum, el gas i l’aigua per a les persones que tinguin la condició de vulnerables o en risc d’exclusió; i es prorroga fins al 15 de setembre de 2020 la vigència de l'abonament social.

Un cop s’aixequi l’estat d’alerta, l’Oficina Comarcal de Consum també preveu nombroses consultes sobre el pagament avançat de productes o serveis que no s’hagin pogut prestar per raó de força major: viatges, transports, espectacles, cursos, quotes de gimnasos i similars.

En la majoria de casos, la persona consumidora té dret a reclamar el retorn dels imports avançats, però també té l’opció d’acceptar una solució alternativa (canvi de dates, serveis addicionals, descomptes, pròrrogues, ampliacions, etc.). En el cas concret del transport aeri, si el vol es cancel·la per una causa de força major la companyia aèria ha de retornar els diners del bitllet o bé oferir un transport alternatiu.

Vilafranca del Penedès, 20 de març de 2020

Destaquem