Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MILLORES EN LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE L’ALT PENEDÈS

El divendres 18 de juliol, els representants de la Direcció General de Transports i Mobilitat van presentar al Consell Comarcal les propostes de millora del transport públic a l’Alt Penedès per al període 2014-2016

 

El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa; el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el subdirector general de Coordinació i Gestió, Benjamín Cubillo, van convocar una reunió de treball amb els alcaldes, els tècnics municipals i els responsables polítics del Consell Comarcal per presentar-los les conclusions de l’Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès i les propostes per als propers tres anys.

La recollida d’informació per a l’elaboració de l’estudi es va fer en base a entrevistes i enquestes amb els responsables polítics dels consells comarcals i dels ajuntaments de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i amb operadors i d’usuaris del transport públic del Penedès. També es va recollir informació sobre dades de població, oferta d’equipaments (sanitaris, educatius, laborals i comercials) i oferta i demanda de la xarxa de transport col•lectiu. Finalment, s’ha tingut en compte la informació recollida en altres plans de mobilitat de les comarques del Penedès redactats amb anterioritat.

A partir de l’anàlisi dels resultats de l’estudi i en base a les competències i les possibilitats econòmiques de la Generalitat, es van elaborar les propostes de millora presentades divendres al Consell Comarcal. Algunes d’aquestes propostes es van implantar durant l’any 2014: la implantació de la línia de bus exprés e6 Barcelona-Vilafranca, el canvi d’ubicació de la parada de la línia T-Bus de Gelida (al costat de l’estació de Renfe i del Bus-Funi), l’increment de la freqüència dels trens del tram Martorell-Vilafranca durant els festius i els caps de setmana, l’aprofitament del recorregut en buit dels trens (circulacions tècniques) per donar servei de viatgers en horari nocturn, la prolongació d’un comboi que finalitzava a Vilafranca fins a Sant Vicenç de Calders els dies feiners, l’increment de la capacitat dels trens, etc.).

Pel que fa al servei de bus, durant l’any 2015, s’implantarà una línia de bus exprés Barcelona-Sant Sadurní d’Anoia, es millorarà la línia que uneix Vilanova- Vilafranca passant per Canyelles i es crearà una nova línia Vilanova-Vilafranca-Igualada-Manresa per l’Eix Diagonal.

Aquell mateix any, les línies de transport intracomarcal Vilafranca-Castellví de la Marca i Vilafranca-Castellet i la Gornal milloraran l’oferta i ajustaran els horaris, i la línia Vilafranca-La Múnia farà parades als polígons industrials de Santa Margarida i els Monjos. També s’ajustaran els horaris de diverses línies de bus intracomarcal per adaptar-los a les necessitats de desplaçament per motius educatius i sanitaris i, en el cas de Gelida, per adaptar-los als horaris de tren i del funicular.

S’està estudiant la possibilitat d’incorporar noves parades en la línia Subirats-Sant Sadurní per facilitar l’accés als centres docents i es vol crear una nova parada que doni servei al nucli de Puigdàlber.

Durant el curs escolar 2014-2015, amb la col•laboració del Consell Comarcal, s’intentarà aprofitar les places lliures del servei de transport escolar a l’Alt Penedès per transportar altres passatgers.

Pel que fa al servei ferroviari, durant el període 2014-2015 s’executaran les millores en la línies aèries de contacte dels trens de Rodalies compromeses amb l’Estat i que són imprescindibles per garantir la fiabilitat del servei. També es faran obres de millora a les estacions de Renfe de Sant Sadurní, Gelida i Vilafranca i s’aprovarà el projecte per millorar l’accessibilitat i la seguretat a l’estació de Santa Margarida i els Monjos.

Durant el període 2015-2016 s’allargarà el servei de tren del Camp de Tarragona fins a Vilafranca i s’estudiarà amb el Ministeri de Foment la possibilitat d’establir una connexió ferroviària que inclogui Tarragona a la malla d’alta velocitat Barcelona-Madrid-València.

Finalment, per tal de millorar la informació als usuaris i intentar incrementar el nombre de persones que fan servir el transport públic, l’any 2015 s’editaran una guia i un plànol del transport públic a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, en suport paper i en suport digital.

El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va recordar als representants de la Direcció General de Transports i Mobilitat que hi ha sobre la taula la petició d’ampliar el recorregut de les línies urbanes de Vilafranca per donar servei de bus als municipis més propers. Actualment s’està estudiant la viabilitat econòmica d’aquesta proposta i s’està treballant amb la Comissió del Transport Públic de Vilafranca i de l’Alt Penedès.

A la petició d’increment del nombre de combois entre Vilafranca i Barcelona, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va respondre que no serà possible mentre la Generalitat no tingui la competència sobre les infraestructures ferroviàries, perquè actualment hi ha un coll d’ampolla als túnels de Barcelona que no es pot resoldre només amb reajustaments d’horaris.

Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat, va cloure l’acte afirmant que “volem seduir l’usuari perquè faci servir el transport públic per tal que el sistema no generi més dèficit, per això intentarem adaptar-nos a una mobilitat sempre canviant i adoptar una perspectiva transversal”.

L’Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès es pot consultar al web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2014
 

Destaquem