Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple del cartipàs al Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Ahir dijous, dia 30 de juliol, es va celebrar el Ple del cartipàs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per aprovar el funcionament dels diferents òrgans de Govern i assignar les funcions als consellers de l’Equip de Govern.

 

En primer lloc, es va donar compte dels decrets de Presidència que estableixen la composició de la Junta de Govern (president i vicepresidents) i les competències que li han estat delegades per part del president.

També es va donar compte del decret que estableix quins consellers presidiran cadascuna de les 5 àrees de direcció política i de les delegacions de conselleries als consellers. En aquest sentit, van ser nomenats vicepresidents i presidents d’àrea: Francesc Olivella, Àrea de Territori i Sostenibilitat; Lluís Valls, Relacions Institucionals; Xavier Lluch, Àrea de Plans Transversals; Ramon Carbó, Àrea d’Economia i Hisenda; Maria Rossell, Àrea d’Atenció a les Persones, i Servand Casas, Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal.

 

 

Seguidament es va donar compte dels decrets de delegació de la Presidència del Consorci de Promoció Turística del Penedès i del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. El conseller Sergi Vallès presidirà a partir d’ara el Consorci, i el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va voler senyalar la importància d’aquest càrrec per la presència cada cop major del Consorci de Promoció Turística com a element de dinamització del territori i pel creixement del mateix Consorci amb la recent incorporació de nous ajuntaments i del Consell Comarcal del Baix Penedès. Maria Rosell, alcaldessa de Sant Sadurní, presidirà durant aquesta legislatura el Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, i té l’encàrrec de dinamitzar-lo i de donar-li un major pes per orientar la tasca vers els ajuntaments per part del Consell Comarcal.
En el següent punt de l’ordre del dia es va donar compte dels nomenaments dels consellers Josep M. Martí i Sixte Moreno per presidir l’Oficina Tècnica Comarcal i la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de Documents respectivament.

Com a novetat organitzativa respecte de legislatures anteriors, el Govern ha acordat la creació de dues noves comissions: la Comissió de Coordinació del Govern i la Comissió de Control de Comptes i Tresoreria. La primera estarà formada pel president del Consell Comarcal, tots els vicepresidents i tots els consellers de l’Equip de Govern, i se li han atribuït les funcions de seguiment i coordinació de les diferents actuacions i projectes comarcals. La segona estarà formada pel president del Consell Comarcal, el vicepresident primer de Relacions Institucionals i els presidents de les àrees de Benestar Social i d’Economia i Hisenda, i se li han atribuït les funcions de seguiment i coordinació de la comptabilitat entre les diferents àrees.

Un cop finalitzada la fase de control (donar compte de decrets de Presidència), es va procedir a la lectura i la votació de les propostes. La primera, sobre la creació dels grups polítics, els seus integrants i els respectius presidents i portaveus: Francesc Olivella i Raimon Gusi (CiU); Lluís Valls i Francisco Romero (PSC-CP); Lluïsa Llop i Pol Pagès (ERC); Anna Baqués (CUP-PA); Antoni Peñafiel (Entesa) i Lluís Caldentey (PP).

 

 

La segons proposta, sobre la creació de les comissions informatives permanents i la Comissió Especial de Comptes, les seves atribucions i la seva Presidència delegada. Queda pendent que cada grup polític comuniqui el nom dels consellers i les conselleres designats per a cadascuna de les comissions, que seran nomenats mitjançant un decret de Presidència.

El Ple va acordar una periodicitat mensual per a les sessions plenàries ordinàries (el segon dijous de cada mes, a les 19,30h), les juntes de Govern (se celebraran quinzenalment els dijous), les comissions informatives (el dijous anterior al Ple) i la Junta de Portaveus (el segon dijous de cada mes).

També va aprovar el règim de dedicació dels membres de la corporació, les indemnitzacions dels consellers comarcals i dels 6 grups polítics comarcals. En aquest sentit, el portaveu del grup de CiU, Raimon Gusi, va defensar l’import de les indemnitzacions dient que “estem molt per sota de la banda baixa de les recomanacions de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municpis de Catalunya”.

El plenari va aprovar també renovar el titular de la Gerència de l’anterior legislatura, Francesc Rosell, va aprovar els nomenaments dels representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs i va acordar fer arribar a tots els grups comarcals les actes de les sessions a les quals assistissin aquests representants.

Vilafranca del Penedès, 31 de juliol de 2015
 

Destaquem