Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple del cartipàs al Consell Comarcal de l’Alt Penedès

El dimarts 30 de juliol, es va celebrar el Ple del cartipàs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per aprovar el funcionament dels diferents òrgans de govern i assignar les funcions als consellers i les conselleres de l’Equip de Govern.

En primer lloc, es va donar compte dels decrets de Presidència que estableixen la composició de la Junta de Govern (president i vicepresidents) i les competències que li han estat delegades per part del president.

També es va donar compte del decret que estableix les presidències de cadascuna de les 5 àrees de direcció política i de les delegacions de conselleries als consellers i conselleres. En aquest sentit, van ser nomenats vicepresidents i presidents d’àrea: Albert Tort, Àrea de Plans Transversals; Joan Manel Montfort, Àrea de Territori i Sostenibilitat; Carles Morgades, Àrea d’Economia i Hisenda; Jordi Ferrer, Àrea d’Atenció a les Persones, i Lluís Miquel Valls, Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal.

Seguidament es va donar compte al Ple dels decrets de delegació de la Presidència del Consorci de Promoció Turística del Penedès, a favor del vicepresident Ramon Riera, i del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, que durant aquesta legislatura presidirà l’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Cèsar Herraiz.

En els següents punts de l’ordre del dia es va donar compte dels nomenaments del vicepresident Joan Manel Montfort per presidir l’Oficina Tècnica Comarcal, i de la consellera Anna Doblas per presidir la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de Documents.

També es va donar compte dels decrets de Presidència que confereixen delegacions a favor dels vicepresidents que presidiran o participaran en comissions consultives i de coordinació:  la Comissió Comarcal de Protecció Civil (Lluís Miquel Valls), el Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès (Jordi Ferrer), el Consell Escolar de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (Albert Tort) i la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi a l’Alt Penedès (Lluís Miquel Valls).

Un cop creades les àrees i conselleries de l’organigrama funcional, hi ha dues comissions que fan el seguiment i la coordinació de les actuacions i projectes comarcals i de la comptabilitat: la Comissió de Coordinació del Govern (formada pel president i tots els membres de l’Equip de Govern) i la Comissió de Control de Comptes i Tresoreria (formada pel president, el vicepresident 1r, el president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i el president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, juntament amb el secretari i l’interventor del Consell Comarcal.

 També es va donar compte de la creació dels grups polítics comarcal, dels seus integrants, presidents i portaveus. El grup de Junts x Catalunya estarà presidit per Xavier Lluch i en serà el portaveu Jordi Torné; el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) estarà presidit per Mònica Hill i en serà el portaveu Pol Pagès; el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP) tindrà com a president Albert Tort i com a portaveu Francisco Romero; el grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) estarà presidit per Anna Rosinés i en serà la portaveu Arantxa Fernàndez, i finalment, el grup d’En Comú Guanyem Penedès (ECGP), té una única representant, Anna Enjuanes, que farà ambdues funcions.

Un cop finalitzada la fase de control del Ple (donar compte de decrets de Presidència), es va procedir a la lectura i la votació de les propostes.

La primera, la creació de les 5 comissions informatives permanents de cadascuna de les àrees de direcció política i la Comissió Especial de Comptes. Les primeres estudien, informen i debaten els assumptes que se sotmeten a decisió del Ple i estan formades pel president de l’àrea i per un representant de cada grup polític. La Comissió Especial de Comptes examina, estudia i informa tots els comptes, pressupostaris i extraordinaris, que ha d’aprovar el Ple i està formada pel president de l’Àrea d’Economia i Hisenda i per un representant de cada grup polític. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP), el vot en contra del grup de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i l’abstenció dels grups d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i En Comú Guanyem Penedès (ECGP).

Queda pendent que cada grup polític comuniqui el nom dels consellers i les conselleres designats per a cadascuna de les comissions, que seran nomenats mitjançant un decret de Presidència

La segona proposta era el nomenament de la Gerència, un càrrec de confiança de la Presidència que continuarà recaient en el gelidenc Francesc Rosell, gerent del Consell Comarcal des de 2013. Aquest nomenament va ser aprovat amb els vots a favor dels grups del Govern, Junts x Catalunya i el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP), i amb els vots en contra de la resta de grups.

El Ple va acordar per unanimitat una periodicitat mensual per a les sessions plenàries ordinàries (el segon dijous de cada mes, a les 19,30h), les juntes de Govern (se celebraran quinzenalment els dijous), les comissions informatives (el dijous anterior al Ple) i la Junta de Portaveus (el dijous del Ple).

També va aprovar el règim de dedicació dels membres de la corporació, les assignacions dels consellers i les conselleres comarcals i dels 5 grups polítics comarcals. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el Grup Comarcal Socialista (PSC-CP) i amb els vots en contra dels grups d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i En Comú Guanyem Penedès (ECGP).

Finalment, el plenari va aprovar també els nomenaments dels representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs, amb els vots a favor dels grups del Govern i del grup comarcal d’En Comú Guanyem Penedès (ECGP), i amb els vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

L’organigrama polític (cartipàs) aprovat pel Ple es pot consultar a la pàgina web corporativa.

Vilafranca del Penedès, 31 de juliol de 2019

 

Imatges relacionades

Destaquem