Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PRESENT I FUTUR DELS SERVEIS DE SALUT; TÍTOL DE LA PONÈNCIA PRESENTADA AL CONSELL D’ALCALDES DE L’ALT PENEDÈS

Responent a una petició del Consell d’Alcaldes, el gerent de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària de Barcelona, Joan Puigdollers, i la directora del Sector Sanitari Alt Penedès i Garraf, Núria Puig, van assistir a la darrera sessió per presentar una diagnosi del serveis públics de salut a la comarca i explicar els projectes de futur més destacats.

 

 

L’Alt Penedès té una població més jove que la mitjana de Catalunya, però alhora té un volum de població sobreenvellida (més de 84 anys) més elevat. Se situa en la mitjana en la majoria d’ítems monitoritzats pel Departament de Salut de la Generalitat: nombre de receptes per habitant i any, prevalença de les diferents malalties, nombre de parts, llistes d’espera, ràtios de professionals, dades de satisfacció de les persones usuàries, etc.

Se situa per sobre de la mitjana en l’ús que fa la ciutadania del servei d’urgències de l’Hospital de l’Alt Penedès i, especialment, de les urgències pediàtriques. Per això, el Departament de Salut està estudiant quines mesures es poden adoptar per canalitzar la demanda i per agilitar l’atenció. Núria Puig va reconèixer que és molt difícil omplir determinades franges horàries de Pediatria (les menys compatibles amb la conciliació familiar) i que per això han optat per formar equips de Pediatria per fidelitzar els i les professionals.

 

 

Joan Puigdollers va explicar els projectes de futur ens els quals ja s’està treballant són: reducció de les llistes d’espera per a les intervencions de pròtesi de genoll, millora de les rutes assistencials, atenció domiciliària a la cronicitat, aprofundiment en la relació entre l’Assistència Primària i Serveis Socials per prevenir que les problemàtiques socials derivin en problemàtiques de salut, introducció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Pediatria, millora de l’atenció a les demències i la salut mental, programa Escola i Comunitat, i intensificació de la col·laboració entre els hospitals comarcals de l’Alt Penedès i el Garraf (en aquest punt va aclarir que no es perdran llocs de treball ni serveis, sinó que es treballarà més estretament).

Davant les queixes d’alguns alcaldes per la reducció de l’atenció als consultoris locals durant els mesos d’estiu i pels canvis de professionals, els representants del Departament de Salut van informar que hi ha 18 metges/esses i 18 infermers/eres per atendre els 38 consultoris de l’Alt Penedès i que la gestió és molt complicada; amb tot, van acceptar que calia millorar la comunicació amb els ajuntaments per buscar en cada cas les millors solucions i per poder informar la ciutadania amb la màxima antelació possible.

En el següent punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Penedesencs, Àngels Travé, va presentar el projecte d’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès.

 

 

L’Inventari aplegarà informació sobre 7 grans blocs temàtics: 1) Activitats productives, processos i tècniques; 2) Creences, festes, rituals i cerimònies; 3) Manifestacions musicals i sonores; 4) Formes de sociabilitat col·lectiva i organització social; 5) Salut, alimentació i gastronomia; 6) Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació, i 7) Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals.

Travé va demanar la col·laboració de totes les regidories de Cultura dels ajuntaments de l’Alt Penedès per complementar el recull bibliogràfic de l’Institut d’Estudis Penedesencs sobre publicacions locals relacionades amb el Patrimoni Cultural Immaterial. També va demanar que els ajuntaments col·laborin difonent el projecte entre les entitats locals i la ciutadania, per tal que se’l facin seu i hi col·laborin. Tota la informació sobre l’Inventari es pot trobar al web www.immaterialpenedes.cat.

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes per part dels alcaldes.

Vilafranca del Penedès, 30 de gener de 2017

 

 

Destaquem