Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PRESENTACIÓ FINAL DEL PLA TERRITORIAL EDUCATIU DE L’ALT PENEDÈS

El Consell Comarcal demana l’adhesió de tots els ajuntaments de l’Alt Penedès i la seva participació per poder-lo desenvolupar al llarg dels propers 4 anys

 

El juny de 2014, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, va iniciar un treball de reflexió i planificació estratègica de les polítiques socioeducatives a la comarca que ha finalitzat el març de 2015 amb l’aprovació del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès 2015-2019.
El Pla es va presentar el dijous 26 de març en el marc del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès i es va lliurar a cada alcalde el full d’ahesió per tal que facin palesa la seva voluntat de participació del seu ajuntament en el desevolupament dels eixos, les línies d’actuació i les accions que es duran a terme durant els propers anys.
Durant els darrers deu mesos, s’ha treballat en dues grans fases: la primera, la Diagnosi Socioeducativa de l’Alt Penedès, que ha recollit els temes que més preocupen i ha definit els reptes de futur més prioritaris, i la segona fase, la definició consensuada dels eixos, les línies d’actuació i els objectius a desenvolupar durant els propers quatre anys.
La Diagnosi Socioeducativa ha consistit a recopilar, analitzar i compartir informació sobre temes com la realitat socioeducativa de la comarca, les polítiques i els agents implicats o les diferents visions de l’educació de regidors, personal tècnic local i comarcal i representants d’entitats, escoles i equipaments. Els temes que més els preocupen són: la sostenibilitat de les llars d’infants municipals, la necessitat d’acompanyar els centres amb projectes per a l’èxit educatiu de l’alumnat, la desorientació dels joves a l’hora de pensar en el seu futur professional, les limitacions de transport públic per accedir a la formació postobligatòria (cicles formatius, formació ocupacional i formació d’adults) i la concentració de l’oferta educativa en els municipis més grans.
Pel que fa als eixos, les línies d’actuació i els objectius del Pla Terriorial Educatiu, els més importants a abordar durant els propers anys són: la racionalització i la sostenibilitat de les llars d’infants municipals, l’ordenació i la promoció del treball amb les famílies, la garantia d’accés al sistema educatiu en condicions d’igualtat, la millora de la coordinació i el treball en xarxa entre centres i altres agents educatius per a la millora de l’èxit educatiu i la lluita contra l’abandonament escolar, l’orientació formativa en les transicions educatives en totes les edats (especialment l’orientació professional dels joves) i l’ampliació i la millora de l’accessibilitat a la formació postobligatòria, de segon oportunitat i ocupacional a la comarca.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès continuarà desenvolupant el Pla Territorial Educatiu i iniciarà la concreció del primer Pla d’Acció per posar en marxa els espais de treball i de coordinació necessaris i les diferents accions que s’han prioritzat.
Vilafranca del Penedès, 30 de març de 2015
 

Destaquem