Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES DE L’ALT PENEDÈS

En la darrera sessió del plenari del Consell d’Alcaldes es va presentar el document amb la Proposta d’Articulació d’Intervenció elaborada pel Servei d’Habitatge del Consell Comarcal amb relació a l’ocupació i altres problemàtiques de l’habitatge

 

 

El dijous 28 de setembre es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, el cap del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Joan Rodríguez, va presentar el document revisat amb les propostes d’articulació d’intervencions dels ajuntaments i el Consell Comarcal davant els habitatges buits, l’ocupació irregular d’habitatges i les situacions d’insalubritat o altres riscos. Es tracta d’un document obert que el Servei Comarcal d’Habitatge anirà actualitzant i ampliant en funció de les aportacions dels ajuntaments, l’evolució de la problemàtica i les novetats legislatives.

El document aclareix conceptes (Què entenem per habitatge buit? Què entenem per ocupació irregular d’un immoble?), distingeix casuístiques d’ocupacions (socials, delinqüencials i ideològiques), explica les diferents possibilitats d’actuació dels ajuntaments i el Consell Comarcal davant l’ocupació (mediació, regularització, reallotjament, desallotjament, informació a la propietat, actuacions jurídiques), fa propostes preventives d’àmbit municipal (detecció, identificació i avaluació de les persones ocupants; informacions a la propietat sobre els deures de conservació de l’habitatge) i conclou amb un seguit de propostes de coordinació per aconseguir actuacions més efectives en matèria d’Habitatge (adhesió dels ajuntaments al conveni del Departament de Justícia, sol·licitud d’accés municipal al de registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge, creació de registres locals d’habitatges buits i habitatges ocupats, informació a les persones propietàries d’habitatges buits sobre la Borsa Comarcal de Lloguer, comunicació al Consell Comarcal dels recursos econòmics i residencials previstos pels ajuntaments per a les persones vulnerables i en risc d’exclusió social; entre d’altres). El document també incorpora un recull de la normativa que emmarca totes les actuacions municipals i comarcals en matèria d’Habitatge.

 

 

En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va informar sobre la renovació i l’actualització dels plafons de senyalització turística d’entrada als municipis de l’Alt Penedès, que durà a terme properament el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un cop actualitzada la senyalització d’entrada a la comarca amb els nous plafons de DO Penedès, comença una segona fase del projecte de senyalització enoturística que consisteix en la senyalització d’entrada als municipis. Per dur-la a terme, el Consell Comarcal proposarà a cada ajuntament signar un conveni en què s’estableixen les responsabilitats de cadascuna de les parts. La tercera fase del projecte es farà dins els nuclis urbans; se senyalitzaran els espais i els punts d’interès turístic i enoturístic específics de cada municipi. Tots els nous rètols de senyalització i de promoció enoturística compartiran unes mateixes imatges de marca (Enoturisme Penedès) i de pertinença (l’Alt Penedès).

En el torn obert de paraules, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, es va acomiadar dels alcaldes amb motiu de la seva anunciada dimissió als càrrecs d’alcalde de les Cabanyes i de president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Francesc Edo, alcalde de Vilobí del Penedès i president del Consell d’Alcaldes, en nom de tots els alcaldes li va agrair tants anys de dedicació a la vida pública i al món de la política.

Vilafranca del Penedès, 4 d’octubre de 2017

 

Destaquem