Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES DE L’ALT PENEDÈS

L’economia circular, les energies renovables i la gestió energètica en el món local van ser els temes que van centrar la sessió i el debat posterior

 

El dijous 24 de gener es va celebrar sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, Josep Verdaguer, tècnic de l’Àrea de Gestió Energètica Local de la Diputació de Barcelona, i Roser Romeu, enginyera de l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal, van presentar els conceptes d’economia circular, energies renovables i gestió energètica.

Josep Verdaguer va explicar que l’essència de l’economia circular és el retorn dels residus al procés productiu. Amb això s’aconsegueix reduir notablement l’impacte mediambiental, no incrementar el preu de les matèries primeres i els combustibles, i mantenir estables els preus dels productes i serveis. Pel que fa a les energies renovables, són una alternativa als combustibles fòssils i poden afavorir les empreses locals i les empreses socials.

 

 

Per apostar pel model d’economia circular i per les energies renovables, el món local pot ser prescriptor i facilitador: pot organitzar mercats de segona mà, facilitar l’obertura de tallers de reparació, incorporar criteris mediambientals en els contractes, potenciar l’ús de la bicicleta, crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, instal·lar plaques fotovoltaiques i calderes de biomassa per calefactar edificis públics, etc. Per donar suport a totes aquestes iniciatives, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments recursos tècnics i econòmics que s’han de sol·licitar a través del Catàleg de Serveis.

Tot seguit, Roser Romeu va explicar el funcionament del Gestor Energètic del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, un servei que al llarg de 4 anys ha aconseguit estalvis d’entre l’11 i el 25 % en la facturació dels subministraments elèctrics dels ajuntaments que l’han contractat.

Mitjançant un software específic, es controlen i analitzen les factures de la companyia elèctrica, es detecten errors de facturació, es fan gestions i reclamacions davant les companyies elèctriques subministradores, es proposen millores de tarifa, reduccions en la potència contractada quan és excessiva i eliminació de comptadors amb consum zero. També s’avaluen les dades històriques per definir patrons de consum, fer previsions de despesa i fixar objectius. A mesura que creixi la demanda d’aquest servei, el Consell Comarcal l’ampliarà a altres consums, com l’aigua, el gas o la biomassa.

 

 

El servei de Gestor Energètic del Consell Comarcal també facilita informació sobre subvencions per als ajuntaments i col·labora en la realització d’auditories, estudis energètics i plans d’eficiència energètica.

En acabar aquestes presentacions, Josep M. Martí, tinent d’Alcaldia i regidor de Territori, Serveis urbans, Medi ambient, Habitatge i Protecció civil de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va explicar com aquest ajuntament ha fet realitat el compromís de reduir en un 40 % , l’any 2030, les emissions de CO2, derivat de la seva adhesió, l’any 2016, al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

L’Ajuntament va fer una auditoria a tots els edificis municipals per detectar el grau d’eficiència energètica i va actuar en conseqüència: van baixar algunes potències contractades, van establir criteris més exigents per a la construcció i la rehabilitació d’edificis i van crear un circuit de calor amb una caldera alimentada per residus de la poda de la vinya que calefacta múltiples edificis públics i que actualment estan ampliant al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. Pel que fa a la producció elèctrica per a autoconsum, l’Ajuntament va fer dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques a l’Arxiu Comarcal i a l’Escola Mas i Parera.

 

 

Actualment l’Ajuntament de Vilafranca ha superat àmpliament el repte marcat per a l’any 2020 de reduir el 20% de les emissions contaminants; produeix 1 MW d’energia neta i té d’objectiu d’arribar a 3 MW en els propers anys.

Josep M. Martí va afirmar que “com a territori hem de fer un pas més, hem d’anar cap a la descentralització i tendir a l’autonomia energètica. El Penedès ha de ser un territori sostenible, saludable i autònom energèticament. Per això necessitem que tots els municipis del Penedès treballin per aconseguir produir energia en xarxa, amb l’objectiu d’aconseguir 1MW a cada municipi”.

Els temes i els casos pràctics que es van presentar van generar molt d’interès entre els alcaldes i les alcaldesses assistents, que van fer tota mena de preguntes amb l’objectiu de traslladar aquestes iniciatives i propostes als seus municipis.

Vilafranca del Penedès, 28 de gener de 2019

 

Destaquem