Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

UN VIVER D’EMPRESES PER A CELLERS, LA NOVA INICIATIVA FEDER DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

El plenari comarcal va aprovar sol·licitar una nova subvenció FEDER que contempla, entre d’altres, la creació a Vilafranca d’un celler perquè els pagesos puguin elaborar els seus propis vins i caves sense necessitat de fer una inversió desmesurada

El dijous 14 de novembre, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va donar compte de les adjudicacions del contracte de l’obra i del contracte de direcció facultativa de la segona fase de la restauració del Castell de Sant Martí Sarroca, inclosa dins l’operació Penedès 360º cofinançada pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

Ambdós contractes es van adjudicar en Junta de Govern i calia donar compte al Ple. En aquesta 2a fase de restauració del Castell de Sant Martí, es vol culminar la recuperació del conjunt arquitectònic fent un tancament per recuperar l’espai clos del pati d’armes i permetre una millor circulació entre espais de les diferents plantes; també es vol ampliar els recorreguts sense barreres arquitectòniques, instal·lar els punts d’informació i acollida interiors i exteriors del castell per ordenar les visites i les activitats culturals, i revisar i millorar les instal·lacions i els serveis tècnics com la il·luminació exterior.

Després de donar compte d’aquestes dues contractacions, es va debatre una proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la ratificació de l’aprovació, per part de la Junta de Govern, de l’addenda 2019 al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L’addenda estableix les condicions de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que enguany l’addenda incrementa els recursos que el Consell Comarcal podrà destinar a finançar els sistemes de resposta urgent per a les dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles. L’addenda contempla també per primera vegada la contractació, per part del Consell Comarcal, de 2 dinamitzadors cívics que treballaran amb els nois i noies, menors d’edat, que han arribat a Catalunya sense família i que estan acollits en centres de l’Alt Penedès. La seva tasca serà facilitar la seva integració en el territori on viuen. L’addenda es va aprovar per unanimitat.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es va portar a aprovació una modificació de crèdit del pressupost. Carles Morgades, president de l’Àrea va explicar que calia incorporar al pressupost els majors ingressos (86.000 €) provinents de l’addenda aprovada en el punt anterior i ajustar el capítol 1, Despeses de personal, abans de final d’any. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Govern, Junts x Catalunya i PSC-CP; els vots en contra d’ERC i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

El següent punt de l’ordre del dia pertanyia a l’Àrea de Plans Transversals i el va presentar el seu president, Albert Tort. Consistia en l’aprovació de l’expedient per a la contractació del Servei de Transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès. Tort va explicar que calia continuar el procediment aprovat pel Plenari durant el mes de setembre; que ara es treien a licitació 43 rutes de transport escolar, per un període de 3 cursos escolars i amb un pressupost total de 3.265.292 €. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de dues mocions presentades respectivament pels grups comarcals d’ERC i per Junts x Catalunya. El text era pràcticament el mateix i estava basat en la moció de la Plataforma SOS Penedès sobre el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies. La moció d’ERC demanava a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la retirada del Pla; la moció de Junts x Catalunya en demanava la suspensió fins a l’aprovació definitiva del Pla Director Territorial del Penedès.

Ambdues mocions coincidien a demanar una moratòria de tots els plans i projectes de la Vegueria Penedès que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutadania del territori sobre el Pla Director Territorial del Penedès.

Pol Pagès, en nom del grup d’ERC, van defensar que un polígon logístic “aporta ben poc i destrueix moltíssim. (...) Aquest model de creixement industrial i logístic no és el que volem per a la comarca. (...) Ens precaritzen i ens aporten molt poc. (...) Una cosa és un pla urbanitzable i l’altra és un projecte logístic.”

Francisco Romero, en nom del grup del PSC-CP, va afirmar que “No podem treballar ‘a decreto’. No és sòl agrícola ni sòl rústic. Els ajuntaments s’enfrontarien a indemnitzacions a les quals no poden fer front (...) Per això apostem per una suspensió temporal”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, en nom del grup de Junts x Catalunya va afirmar que “Com a Consell Comarcal, la nostra opció és la de la suspensió del Pla director, i no desautoritzar els alcaldes ni els municipis que van aprovar els seus plans generals”. També va explicar que tenia el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, d’accelerar el Pla Director Territorial del Penedès.

Arantxa Fernàndez, en nom del grup de la CUP, va dir que “apostem més pel rebuig que per la suspensió” i va demanar que l’acord del plenari no fos només “per fer la foto”.

Van votar a favor de la moció d’ERC, els grups d’ERC i la CUP; el grup de ECGP es va abstenir. Van votar i aprovar la moció de Junts x Catalunya, els grups de Junts, ERC i la CUP; la resta de grups es van abstenir.

En aquest punt de l’ordre del dia del Ple del Consell Comarcal es va introduir un últim punt pel procediment d’urgència: l’aprovació de la documentació i la sol·licitud de subvenció a la convocatòria de Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va explicar que el PECT “Penedès, territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable” del Consell Comarcal té com a objectiu principal el condicionament a Vilafranca d’un viver d’empreses per a cellers, de manera que els pagesos que ho vulguin puguin elaborar els seus propis vins i caves.

Si finalment  s’atorga la subvenció, el coordinador del PECT serà el Consell Comarcal, tindrà com a socis l’Ajuntament de Vilafranca, la DO Penedès i la Fundació VITEC, i estarà obert a la col·laboració dels ajuntaments i les entitats de la comarca.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar que “Vilafranca pot tenir el celler, però els pagesos els tenim a tota la comarca. (...) Aquest celler pot animar molta gent jove a tirar endavant la seva pròpia empresa.”

La documentació i la sol·licitud de subvenció es van aprovar per unanimitat de tots els grups.

Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2019

 

Imatges relacionades

Destaquem