Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS DE MENJADOR - Sol·licitud ajut individual de menjador escolar del curs 2023-2024

Clica aquí per omplir la SOL·LICITUD 

 • Termini extraordinari de presentació: de l'1 d'octubre fins al 30 d'abril de 2024

 

Com puc sol·licitar l'ajut de menjador escolar? 

Nova sol·licitud - Tutorial Youtube

Renovació de la sol·licitud - Tutotial Youtube

 

Bases reguladores

Convocatòria

 • Ho pot demanar el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne/a.
 • L'alumne/a no ha de tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar.
 • L'alumne/a ha d'estar escolaritzat/ada en els nivells d'Ensenyament Obligatori, en el segon cicle d'Educació Infantil i en centres d'Educació Especial de la comarca de l'Alt Penedès, sufragats amb fons públics.

Termini de presentació de sol·licituds

 • Termini ordinari: convocatòria tancada
 • Alumnat de nova matriculació (matriculats a partir del 14 de maig de 2023): convocatòria tancada
 • Sol·licituds sobrevingudes i canvis de situació: de l'1 d'octubre de 2023 al 30 d'abril de 2024. 

Informació necessària per omplir la sol·licitud

 • El codi IDALU de l'alumne/a per al qual es fa la sol·licitud. 
 • El centre escolar on està matriculat, el tipus d'ensenyament i el nivell que cursarà.
 • Relació dels membres computables de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili. S'haurà d'indicar el tipus de parentiu, el nom, els cognoms i, si escau, el NIF/NIE de cadascun d'ells.
 • L'alumne/a que no disposi de DNI o NIE haurà de tramitar el NIF a l'Agència Tributària. 
 • El telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic de la persona sol·licitant. 

Documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud

Si aquesta documentació ja es va presentar en l'anterior convocatòria i segueix sent vàlida i vigent, no s'haurà de tornar a presentar (però s'haurà d'especificar en la sol·licitud). 

 • Llibre/s de família (totes les pàgines emplenades). En cas de no disposar de llibre de família, es presentarà el certificat de naixement de l'alumne/a. 
 • Si escau, sentència de separació, conveni regulador presentat al jutjat o acta final de mediació del Departament de Justícia. 
 • En cas que la distància entre l'escola i el domicili de l'alumne/a sigui superiors a 3 Km, certificat expedit per l'ajuntament. 
 • Per als infants en acolliment, adjuntar la resolució de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)

  

Destaquem