Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Activitats amb risc d'incendi forestal

DEL 15 DE MARÇ AL 15 D'OCTUBRE (PRIMAVERA-ESTIU) (full informatiu)
 

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, han entrat en vigor restriccions previstes en l'article 15. Per tant, en els terrenys forestals, siguin poblats o no d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit: encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat (sigui quina en sigui la finalitat, llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc, llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc, la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals...

Per obtenir l'autorització de crema, si es tracta de restes de poda d'activitats agrícoles, entre el 15 de març i el 14 de juny, així com del 16 de setembre fins el 15 d'octubre, les sol·licituds per disposar de l'autorització, es tramiten i es concedeixen en els Ajuntaments on es realitza l'activitat. Queda exclosa la crema de marges, canyes, rases, erms,...

Pel que fa a totes les altres activitats on s'utilitzi el foc (activitats lúdiques i festives, apicultura,...), del 15 de març al 15 d'octubre, les sol·licituds s'han de tramitar, amb els models d'impresos que s'adjunta, depenent de l'activitat, i s'han de registrar a les dependències de l'Oficina Comarcal de l'Alt Penedès del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Del 15 de juny al 15 de setembre, període d'alt ris d' incendis, la realització de treballs que generin restes vegetals en els terrenys forestals, siguin poblats o no d'espècies arbòries i en la franja de 500 metres que els envolta, es necessita disposar d'autorització per realitzar l'activitat, així com les cremes de poda agrícola que, en aquest període també s'ha de sol·licitar a les dependències de l'Oficina Comarcal de l'Alt Penedès del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

 

DEL 16 D'OCTUBRE AL 14 DE MARÇ (TARDOR-HIVERN)
 

D'acord amb l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix  el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març ho hauran de comunicar prèviament, amb el "Comunicat de crema". Aquestes comunicacions s'han de fer als ajuntaments del terme municipal on es realitza el foc o al Consell Comarcal.

Mesures preventives mínimes en aquest període:

  • Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
  • La crema començarà i acabará amb llum de dia, excepció feta pels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins la seva total extinció.

 

EN QUALSEVOL PERÍODE DE L'ANY


Resta prohibit:

  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

En cas que la situació meteorològica sigui adversa, cal aturar l'activitat.

Cal disposar d'algun mitjà d'extinció.

Queda exclosa la crema de marges, canyes, rases, erms...

Fitxers relacionats

Destaquem