Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fogueres de les revetlles

Autoritzacions necessàries per fer fogueres 
 • En tots els casos, per fer una foguera, cal sol·licitar autorització prèvia a l’Ajuntament del municipi on hagi d'estar ubicada la foguera, mitjançant els impresos que faciliti el mateix Ajuntament.
 • En el cas que la foguera hagi d'estar a menys de 500 metres de la massa forestal, cal sol·licitar autorització expressa com a activitat amb risc d'incendi forestal i presentar-la a l'Ajuntament del municipi on hagi d'estar ubicada la foguera.
 
Recomanacions generals per fer fogueres
 • Efectuar la sol·licitud d'autorització/notificació amb suficient antelació a l’Ajuntament. En el cas de l'autorització expressa com a activitat amb risc d'incendi forestal, abans del 15 de juny.
 • La foguera haurà d'estar situada a una distància prudencial de la façana de qualsevol edifici, vehicle o mobiliari urbà.
 • No es muntarà sota cap línia elèctrica o telefònica.
 • El solar haurà d'estar net de bardisses i materials inflamables.
 • Els materials utilitzats seran del tipus que deixa brasa, bàsicament fusta; s'evitarà la utilització de papers i teixits, ja que posen ser enlairats pel vent.
 • No es cremaran pneumàtics ni plàstics, a causa dels seus efectes contaminants.
 • Sempre hi haurà present una persona responsable, fins a la total extinció de la foguera.
 • En cas de vent fort, s'apagarà la foguera. El responsable portarà a sobre les autoritzacions corresponents i vetllarà pel compliment de les condicions estipulades.
 • L'acumulació de llenya i fusta no pot començar abans del dia anterior a la revetlla.
 • S’ha de controlar que la foguera quedi completament apagada.
 • Per no malmetre el paviment, cal posar terra o sorra sota la foguera.
 
Enllaços de suport

 

Destaquem