Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carta de Serveis

La darrera Carta de Serveis del Consell Comarcal es va aprovar en el Ple de 14 d'octubre de 2021 https://seu-e.cat/ca/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

 

1 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 MEDI AMBIENT I ENGINYERIA

1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.1.2 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

1.1.4 Gestor Energètic Comarcal

1.1.5 Projecte FEDER – Municipis compromesos amb la sostenibilitat

1.1.6 Projecte Compromís pel riu inclusiu (riu Mediona-Bitlles)

1.2 OBRES PÚBLIQUES, MOBILITAT, URBANISME I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal de Camins

1.2.3 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi

1.2.4 Projecte FEDER – Penedès 360º

1.3 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

1.4 PRÉSTEC DE CARPES ALS AJUNTAMENTS

 

2 ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS

2.2 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

2.3 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en situació de desemparament

2.3.2 Integració en família extensa

2.3.3 Punt de Trobada

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista

2.4 DONA

2.4.1 Informació i atenció a la dona

2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

2.5 GENT GRAN

2.5.1 Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès

2.5.2 Prevenció i atenció dels maltractaments a les persones grans

2.6 CONVIVÈNCIA CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes

2.6.2 Mediació ciutadana

2.6.3 Promoció de polítiques LGBTI+

2.6.4 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere

2.6.5 Dinamització cívica per a l'emancipació juvenil

2.7 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

2.7.1 Centres de distribució d’aliments

2.7.2 Prestacions per a situacions d’urgència social

2.7.3 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social

2.7.4 Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania”

2.8 DROGODEPENDÈNCIES

2.8.1 Plans de prevenció de Drogues i altres comportaments de risc

2.8.2 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD)

2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres comportaments de risc

2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública en menors d'edat

 

3 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 ATENCIÓ CIUTADANA

3.2 CONSUM

3.2.1 Serveis de Consum per a la ciutadania

3.2.2 Serveis de Consum per a empreses i professionals

3.2.3 Serveis de Consum per a centres educatius

3.2.4 Serveis de Consum per a associacions i entitats

3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL 

 

4 ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 ENSENYAMENT

4.1.1 Gestió de menjadors escolars 

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars 

4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars 

4.1.4 Gestió del transport escolar

4.1.5 Subvencions per als menjadors escolars petits 

4.1.6 Escola de Música de l’Alt Penedès 

4.2 ESPORTS

4.2.1 Subvencions per l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport

4.2.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol

4.2.3 Torneig Comarcal de Futbol 7

4.3 CULTURA

4.3.1 Agenda, Butlletí digital i Catàleg d’Activitats Culturals – Web www.penedescultura.cat

4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web www.penedescultura.cat

4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web www.penedescultura.cat

4.3.4 Premi a l’Edició de Recerca Històrica

4.3.5 Concert de Nadal de l'Alt Penedès

4.4 JOVENTUT

4.4.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès

4.4.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

4.4.3 Suport als instituts

4.4.4 Programa comarcal d’activitats formatives

4.4.5 Ocupació juvenil – Web www.treballateca.com

4.4.6 Punts mòbils de salut

4.4.7 Assessoria acadèmica i professional

4.4.8 Assessoria de mobilitat internacional

4.5 HABITATGE

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació

4.5.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer

4.5.4 Formació i difusió

 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 OCUPACIÓ

5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

5.1.2 Servei de proximitat als municipis

5.1.3 Oficina Tècnica Laboral

5.1.4 Programa “Ubicat”

5.1.5 Programa “Treball i formació”

5.1.6 Programa “Col·laboració Social”

5.1.7 Programa referent d'ocupació juvenil

5.2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.2.1 Programa “Productes de la Terra”

5.2.2 Accions “Comerç local i de proximitat”

5.2.3 Servei de creació i consolidació d’empreses

5.2.4 Programa de dinamització de l’activitat empresarial

5.2.5 Web polígons d’activitat econòmica – www.poligonsaltpenedes.com

5.2.6 Formació per a persones emprenedores i empreses

5.3 AGRICULTURA I MEDI RURAL

5.3.1 Gall del Penedès

5.3.2 Participació en projectes europeus - Life Ecoadapt 50

5.4 SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

5.5 COOPERACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Destaquem