Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carta de Serveis

La darrera Carta de Serveis del Consell Comarcal es va aprovar en el Ple de 14 d'octubre de 2021 https://seu-e.cat/ca/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

 

1 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 MEDI AMBIENT I ENGINYERIA

1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.1.2 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

1.1.4 Gestor Energètic Comarcal

1.1.5 Projecte FEDER – Municipis compromesos amb la sostenibilitat 

1.1.6 Projecte Compromís pel riu inclusiu (riu Mediona-Bitlles)

1.2 OBRES PÚBLIQUES, MOBILITAT, URBANISME I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal de Camins

1.2.3 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi

1.2.4 Projecte FEDER – Penedès 360º

1.3 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

1.4 PRÉSTEC DE CARPES ALS AJUNTAMENTS

 

2 ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS - SERVEIS SOCIALS

2.2 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència - SERVEIS SOCIALS

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència) - SERVEIS SOCIALS

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics - SERVEIS SOCIALS

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda - SERVEIS SOCIALS

2.3 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en situació de desemparament - SERVEIS SOCIALS

2.3.2 Integració en família extensa - SERVEIS SOCIALS

2.3.3 Punt de Trobada - SERVEIS SOCIALS

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista - SERVEIS SOCIALS

2.4 DONA

2.4.1 Informació i atenció a la dona - IGUALTAT

2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles - IGUALTAT

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere - IGUALTAT

2.5 GENT GRAN

2.5.1 Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès - GENT GRAN

2.5.2 Prevenció i atenció dels maltractaments a les persones grans - GENT GRAN

2.6 CONVIVÈNCIA CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes - SERVEIS SOCIALS

2.6.2 Mediació ciutadana - SERVEIS SOCIALS

2.6.3 Promoció de polítiques LGBTI+ - IGUALTAT

2.6.4 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere - IGUALTAT

2.6.5 Dinamització cívica per a l'emancipació juvenil - SERVEIS SOCIALS

2.7 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

2.7.1 Centres de distribució d’aliments - SERVEIS SOCIALS

2.7.2 Prestacions per a situacions d’urgència social - SERVEIS SOCIALS

2.7.3 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social - SERVEIS SOCIALS

2.7.4 Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania” - SERVEIS SOCIALS

2.8 DROGODEPENDÈNCIES

2.8.1 Plans de prevenció de Drogues i altres comportaments de risc - DROGODEPENDÈNCIES

2.8.2 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD) - DROGODEPENDÈNCIES

2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres comportaments de risc - DROGODEPENDÈNCIES

2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública en menors d'edat - DROGODEPENDÈNCIES

 

3 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 ATENCIÓ CIUTADANA

3.2 CONSUM

3.2.1 Serveis de Consum per a la ciutadania - CONSUM

3.2.2 Serveis de Consum per a empreses i professionals - CONSUM

3.2.3 Serveis de Consum per a centres educatius - CONSUM

3.2.4 Serveis de Consum per a associacions i entitats - CONSUM

3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

 

4 ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 ENSENYAMENT

4.1.1 Gestió de menjadors escolars - ENSENYAMENT

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars - ENSENYAMENT

4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars - ENSENYAMENT

4.1.4 Gestió del transport escolar - ENSENYAMENT

4.1.5 Subvencions per als menjadors escolars petits - ENSENYAMENT

4.1.6 Escola de Música de l’Alt Penedès - EMAP

4.2 ESPORTS

4.2.1 Subvencions per l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport - ESPORTS

4.2.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol - ESPORTS

4.2.3 Torneig Comarcal de Futbol 7 - ESPORTS

4.3 CULTURA

4.3.1 Agenda, Butlletí digital i Catàleg d’Activitats Culturals – Web www.penedescultura.cat - CULTURA

4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web www.penedescultura.cat - CULTURA

4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web www.penedescultura.cat - CULTURA

4.3.4 Premi a l’Edició de Recerca Històrica - CULTURA

4.3.5 Concert de Nadal de l'Alt Penedès - CULTURA

4.4 JOVENTUT

4.4.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès - DINAMO

4.4.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

4.4.3 Suport als instituts

4.4.4 Programa comarcal d’activitats formativesDINAMO

4.4.5 Ocupació juvenil – Web www.treballateca.com - DINAMO

4.4.6 Punts mòbils de salut - DINAMO

4.4.7 Assessoria acadèmica i professional - DINAMO

4.4.8 Assessoria de mobilitat internacional - DINAMO

4.5 HABITATGE

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació - HABITATGE

4.5.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació - HABITATGE

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer - HABITATGE

4.5.4 Formació i difusió - HABITATGE

 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 OCUPACIÓ

5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

5.1.2 Servei de proximitat als municipis

5.1.3 Oficina Tècnica Laboral

5.1.4 Programa “Ubicat”

5.1.5 Programa “Treball i formació”

5.1.6 Programa “Col·laboració Social”

5.1.7 Programa referent d'ocupació juvenil

5.2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.2.1 Programa “Productes de la Terra”

5.2.2 Accions “Comerç local i de proximitat”

5.2.3 Servei de creació i consolidació d’empreses

5.2.4 Programa de dinamització de l’activitat empresarial

5.2.5 Web polígons d’activitat econòmica – www.poligonsaltpenedes.com

5.2.6 Formació per a persones emprenedores i empreses

5.3 AGRICULTURA I MEDI RURAL

5.3.1 Gall del Penedès

5.3.2 Participació en projectes europeus - Life Ecoadapt 50

5.4 SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

5.5 COOPERACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Destaquem